منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری

 

کارشناسی ارشد علوم انسانی سراسری

 

1101  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  زبان و ادبیات فارسی

1102  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم‌جغرافیایی جغرافیای طبیعی و جغرافیای نظامی - برنامه ریزی روستایی

1102  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم‌جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری-توریسم

1103  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1104  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان عربی

1105  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم اقتصادی

1106  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری تربیت بدنی و علوم ورزشی

1107  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری تاریخ

1108  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی گرایش مردم، جامعه‌شناسی گرایش‌های 1،3و6

1108  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی سایر گرایش‌ها بجز 1،3و6

1109  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری فرهنگ و زبانهای باستانی

1110  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی همگانی- آموزش زبان فارسی

1111  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم قرآن و حدیث

1112  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات– فقه و مبانی حقوق اسلامی

1113  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات– فلسفه و کلام اسلامی

1114  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان

1114  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن

1115  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات – فقه شافعی / فقط اهل تسنن/

1116  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری فلسفه و فلسفه دین

1116  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری فلسفه اخلاق و فلسفه منطق

1117  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی1-گرایش‌های برنامه ریزی درسی، فلسفه تعلیم‌وتربیت،مدیریت آموزشی

1117  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی1 گرایشهای آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی

1117  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی 1 گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی

 

1123  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی 3

1125  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت جهانگردی

1126  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم

1126  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق بین‌الملل، خانواده و ارتباطات

1126  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق محیط زیست

1126  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق عمومی و سایر گرایش‌ها

1127  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ایرانشناسی

1130  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اندیشه‌های سیاسی

1130  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مطالعات منطقه ای - دیپلماسی و سازمانهای بین الملل

1132  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی

1133  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی عمومی و بالینی گرایشهای 1،2و 5

1133  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی گرایش روانسنجی

1133  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی گرایش صنعتی

1133  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی گرایشهای علوم شناختی6،7،8

1134  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حسابداری

1137  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مطالعات زنان

1138  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی – گرایش مدیریت رسانه

1138  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی – گرایش علوم ارتباطات

1138  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری

1139  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مددکاری اجتماعی

1140  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری پژوهش علوم اجتماعی

1142  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت  بازرگانی و مدیریت مالی گرایشهای 1، 4، 6، 8 و 9

1142  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی گرایشهای 2، 3، 5 و 7

 

1118  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی2 گرایش کودکان استثنایی

1118  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی2 گرایش روانشناسی تربیتی

1118  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی 2 گرایشهای مشاوره و راهنمایی، مشاوره

1119  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری کتابداری

1121  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان انگلیسی گرایش ادبیات و مترجمی

1121  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان انگلیسی گرایش آموزش

1146  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست – سایر گرایشها به جز آموزش

1146  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست گرایش آموزش

1148  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اجرایی گرایشهای اجرایی و امور شهری

1148  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اجرایی گرایش MBA

1152  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی

 

 

کارشناسی ارشد فنی و مهندسی سراسری

1251  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی برق – گرایش

1253  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت – گرایش اکتشافات

1253  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت – گرایش حفاری و هیدروکربوری

1255  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی پلیمر- پلیمر

1256  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی معماری کشتی

1257  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی

1259  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی صنایع- صنایع

1260  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع -سیستمها -بهره وری

1260  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری صنایع سیستمهای اقتصادی- اجتماعی

1262  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی

1263  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران – نقشه برداری

1264  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران

1266  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری دریانوردی

1267  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مکانیک–سایر گرایش‌ها به جز 1، 4 و 8

1267  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مکانیک گرایشهای 1،4 و 8: مکاترونیک، مهندسی پزشکی و بیومکانیک و ساخت و تولید

1268  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی معدن گرایش استخراج معدن

1268  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن

1268  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی معدن گرایشهای فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ

1272  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مواد

 

1273  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مواد – نانومواد / نانوفناوری

1276  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

1277  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر گرایشهای معماری و هوش مصنوعی

1277  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار و الگوریتم

1279  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی هوا فضا

1283  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

1284  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی

1285  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش داروسازی

1285  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

1286  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

1287  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی طراحی محیط زیست

1288  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت نساجی

1289  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فراوری و انتقال گاز

1290  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون (دروس انتخابی1) دروس 4و5

1290  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون (دروس انتخابی 2)دروس 6و 7

1292  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

1293  منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

 

کارشناسی ارشد آزاد

کارشناسی ارشد  علوم  انسانی آزاد

 

 

2100  کارشناسی ارشد آزاد رشته  جغرافیای پزشکی

2110  کارشناسی ارشد آزاد رشته  زبان و ادبیات عرب

2120  کارشناسی ارشد آزاد رشته  زبان شناسی همگانی

2130  کارشناسی ارشد آزاد رشته  سنجش از دور و سیستم ااطلاعات جغرافیایی

2140  کارشناسی ارشد آزاد رشته  شناخت اندیشه های امام

2150  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم قرآن و حدیث

2160  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم ارتباطات اجتماعی

2170  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فرهنگ و زبانهای باستانی

2180  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فقه شافعی

2190  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فلسفه

2200  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه ادیان و عرفان

2210  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه امور فرهنگی

2220  کارشناسی ارشد آزاد رشته  ایرانشناسی

2230  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تاریخ کلیه گرایش ها

2240  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تاریخ و فلسفه علم – گرایش؟

 

2250  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش جامعه‌شناسی ورزشی

2250  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی سایر گرایش

2260  کارشناسی ارشد آزاد رشته  جغرافیای شهری و روستایی

2260  کارشناسی ارشد آزاد رشته  جغرافیای سیاسی و گردشگری

2260  کارشناسی ارشد آزاد رشته  برنامه ریزی آمایش سرزمین سایر گرایش‌ها

2270  کارشناسی ارشد آزاد رشته  حسابداری گرایش؟

2280  کارشناسی ارشد آزاد رشته  حقوق بین الملل و علوم اسلامی

2280  کارشناسی ارشد آزاد رشته  حقوق خصوصی و جزا و ثبت اسناد

2280  کارشناسی ارشد آزاد رشته  حقوق عمومی

2280  کارشناسی ارشد آزاد رشته  حقوق علوم اسلامی تجارت بین‌االملل

2290  کارشناسی ارشد آزاد رشته  روانشناسی

2310  کارشناسی ارشد آزاد رشته  زبان انگلیسی گرایش‌ ‌آموزش

2310  کارشناسی ارشد آزاد رشته  زبان انگلیسی گرایش‌های ادبیات و مترجمی

2330  کارشناسی ارشد آزاد رشته  زبان و ادبیات فارسی

2340  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم اجتماعی  گرایش؟

2350  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم اقتصادی – کلیه گرایشها

2360  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم تربیتی 1 گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

2360  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم تربیتی 1 گرایش‌های برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی،مدیریت آموزشی،تحقیقات آموزشی

2360  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم تربیتی 1 گرایش تکنولوژی آموزشی

2370  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم تربیتی 2 آموزش ابتدایی و پیش دبستانی

2380  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم سیاسی و روابط بین الملل

2390  کارشناسی ارشد آزاد رشته  علوم کتابداری و اطلاع رسانی

2400  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فقه و مبانی حقوق اسلامی

2410  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فلسفه و کلام اسلامی

2420  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه محیط زیست گرایش آموزش

2420  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه محیط زیست سایر گرایش‌ها

2430  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی

2440  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت اجرایی گرایش‌های اجرایی و شهری

2440  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت اجرایی گرایش MBA_مدیریت بازاریابی

2450  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت بازرگانی گرایش بیمه و مدیریت مالی

2450  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت بازرگانی سایر گرایش‌ها

2460  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت تحول

2460  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت دولتی - نیروی انسانی و سیستم اطلاعاتی

2460  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت دولتی گرایش مالی

2470  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت صنعتی – کلیه گرایشها

2480  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مشاوره

2490  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مطالعات زنان

2500  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه مطالعات منطقه‌ای

2550  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مدیریت محیط زیست (HSE)

2600  کارشناسی ارشد آزاد رشته  پژوهش علوم اجتماعی

2700  کارشناسی ارشد آزاد رشته  آموزش و بهسازی منابع انسانی

2800  کارشناسی ارشد آزاد رشته  باستان شناسی –CD ندارد

2900  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تاریخ و تمدن ملل اسلامی – CD ندارد

 

کارشناسی ارشد دامپزشکی آزاد

9129  کارشناسی ارشد آزاد رشته  انگل شناسی دامپزشکی

9130  کارشناسی ارشد آزاد رشته  بافت شناسی دامپزشکی

 

کارشناسی ارشد  هنر آزاد

6118  کارشناسی ارشد آزاد رشته  پژوهش هنر

6119  کارشناسی ارشد آزاد رشته  تاریخ هنر ایران باستان

6120  کارشناسی ارشد آزاد رشته  طراحی پارچه و لباس

6121  کارشناسی ارشد آزاد رشته  طراحی فضاهای آموزشی

6122  کارشناسی ارشد آزاد رشته  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

6123  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه طراحی شهری

6124  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

6125  کارشناسی ارشد آزاد رشته  معماری

6126  کارشناسی ارشد آزاد رشته  هنرهای تصویری و طراحی – گرایش

6127  کارشناسی ارشد آزاد رشته  هنرهای نمایشی

6128  کارشناسی ارشد آزاد رشته  نوازندگی ساز جهانی


 

کارشناسی ارشد  فنی و مهندسی آزاد

4630  کارشناسی ارشد آزاد رشته  دریانوردی

4640  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی پلیمر- پلیمر

4640  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی پلیمر- صنایع رنگ

4650  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی انرژی گرایش تکنولوژی، تجدیدپذیر

4650  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی انرژی گرایش سیستم انرژی

4660  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه مهندسی برق – گرایش؟

4670  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی شیمی

4680  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مجموعه مهندسی صنایع1

4690  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی صنایع 2-گرایش؟

4700  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی عمران – گرایش؟

4710  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

4710  کارشناسی ارشد آزاد رشته  فناوری اطلاعات سایر گرایش‌ها

4720  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی کامپیوتر –معماری

4720  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی کامپیوتر هوش و نرم افزار

4730  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی محیط زیست – گرایش؟

4740  کارشناسی ارشد آزاد رشته  مهندسی معدن(مکانیک سنگ-فرآوری)

4740  کارشناسی ارشد آ


ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی برق 1251

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی نفت – گرایش اکتشافات 1253

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی نفت – گرایش حفاری و هیدروکربوری 1253

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی پلیمر- پلیمر 1255

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی معماری کشتی 1256

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی 1257

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی صنایع- صنایع 1259

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع – سیستمها – بهره وری 1260

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری صنایع سیستمهای اقتصادی- اجتماعی1260

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران – نقشه برداری 1263

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی عمران 1264

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ذدریانوردی 1266

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی مکانیک 1267

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مکاترونیک، مهندسی پزشکی و بیومکانیک و ساخت و تولید 1267

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی معدن استخراج 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری اکتشاف 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری فرآوری و مکانیک سنگ 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی مواد 1272

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مواد – نانومواد / نانوفناوری 1273

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات  1276

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر –معماری و هوش 1277

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 1277

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  مهندسی هوا فضا 1279

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی 1283

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی 1284

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش داروسازی 1285

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی 1285

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 1286

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی طراحی محیط زیست 1287

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت نساجی 1288

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فراوری و انتقال گاز 1289

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون  1290

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون  1290

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 1293

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی صنعتی 1294

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE 1294

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 335
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 335
بازدید ماه : 5689
بازدید کل : 604086
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->