منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93

 


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50205 اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50206 ترویج و آموزش کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50207 اصلاح نباتات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50208 زراعت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50209 حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50214 توسعه کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50217 خاکشناسی–شیمی و حاصلخیزی خاک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50218 خاکشناسی – پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50219 خاکشناسی- فیزیک و حفاظت خاک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50220 علوم باغبانی –گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50221 علوم باغبانی – میوه کاری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50222 علوم باغبانی- سبزی کاری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50223 علوم باغبانی –گیاهان زینتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50227 سازه های آبی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50228 خاکشناسی – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50231 علوم جنگل

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50234 علوم و صنایع چوب

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50235 علوم و صنایع غذایی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50236 علوم و مهندسی آبخیزداری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50304 آبیاری و زه کشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50310 مکانیک ماشین های کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50313 مکانیزاسیون کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50330 تکثیر و پرورش آبزیان

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50334 مهندسی منابع آب

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50335 تغذیه دام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50336 اصلاح نژاد دام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50409 علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50508 محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50517 علوم مرتع

منابع آزمون دکتری آزاد 93 -  50607 بیماری‌شناسی گیاهی

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681
تاریخ: دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:منابع آزمون دکتری آزاد 93 کشاورزی,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93

 


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40101 مهندسی برق - الکترونیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40109 مهندسی پزشکی – بیومکانیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40111 مهندسی پزشکی –بیوالکتریک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40118 مهندسی پزشکی – بیومواد

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40123 مهندسی برق – قدرت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40144 مهندسی برق – کنترل و سیستم

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40145 مهندسی برق – مخابرات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40201 مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40227 مهندسی محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40311 مهندسی صنایع – برنامه ریزی و مدیریت تولید

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40312 مهندسی صنایع  - اتوماسیون

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40313 مهندسی صنایع -تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40402 مهندسی عمران – آب

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40457 مهندسی عمران – خاک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40471 مهندسی عمران –سازه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40510 مهندسی معدن

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40602 مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40664 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40773 مهندسی متالوژی و مواد

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40803 مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 40818 مهندسی نساجی – شیمی نساجی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41015 مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41020 مهندسی کامپیوتر –معماری کامپیوتر

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41021 مهندسی کامپیوتر –هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41106 مهندسی هوافضا

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41201 مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41203 مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 41306 مهندسی سیستم های انرژی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681

 
تاریخ: دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:منابع آزمون دکتری آزاد 93 فنی و مهندسی,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم پایه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30112 ریاضی - جبر

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30113 ریاضی - آنالیز

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30114 ریاضی – هندسه - توپولوژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30120 ریاضی – کاربردی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30201 فیزیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30204 ژئوفیزیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30318 شیمی گرایش شیمی کاربردی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30319 شیمی گرایش شیمی تجزیه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30320 شیمی گرایش شیمی معدنی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30321 شیمی گرایش شیمی فیزیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30322 شیمی گرایش شیمی آلی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30405 زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30407 زمین شناسی - پترولوژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30408 زمین شناسی – تکتونیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30416 زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30417 زمین شناسی –سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30512 بیوفیزیک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30519 زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30525 زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30528 بیوشیمی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30531 زیست شناسی دریا  -  بوم شناسی دریا

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30532 زیست شناسی دریا – جانوران دریا

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30535 زیست شناسی  – سیستماتیک گیاهی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30536 زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30544 علوم جانوری – تکوینی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30545 زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30546 زیست شناسی – سلولی و مولکولی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30548 زیست شناسی – میکرو بیولوژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30604 فیزیک دریا

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30702 هواشناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 30801 آمار

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681

 
تاریخ: دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم پایه,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93

 


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 دامپزشکی

 

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10503 بهداشت مواد غذایی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10507 انگل شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10508 قارچ شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10515 فیزیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10525 دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10526 دستیاری رادیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10527 دستیاری جراحی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10528 دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10529 دستیاری بیماری های داخلی دام های بزرگ

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10530 دستیاری بیماری های داخلی دام های کوچک

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 10531 دستیاری بهداشت و بیماری های طیور

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681

 
تاریخ: دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:منابع آزمون دکتری آزاد 93 دامپزشکی,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93

برترین منابع کارشناسی ارشد آزاد 93 و سراسری 93

 


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم انسانی

 

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20101 زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20205 زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20311 زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20312 آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20327 ادبیات فرانسه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20390 زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20401 الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20402 الهیات و معارف اسلامی –تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20405 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20407 الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20409 الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20424 کلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20425 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی «س»

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20443 فقه شافعی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20516 علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20534 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و منابع آزمون دکتری آزاد 93 - توسعه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20535 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20536 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20537 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20538 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی – مسائل اجتماعی ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20603 برنامه ریزی درسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20628 فسلفه تعلیم و تربیت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20702 روانشناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20705 روانشناسی عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20709 روانشناسی سلامت

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20712 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20807 حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20808 حقوق عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20810 روابط بین الملل

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20815 حقوق بین الملل عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20818 حقوق کیفری و جرم شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20830 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20831 علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20832 علوم سیاسی – مسائل ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20833 علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 20914 علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21002 فلسفه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21003 فلسفه علم

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21004 فلسفه تطبیقی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21102 باستان شناسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21103 تاریخ

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21109 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21115 تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21119 تاریخ – تاریخ اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21125 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21210 مدیریت دولتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21211 مدیریت صنعتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21212 مدیریت آموزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21213 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21214 مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21216 مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21221 مدیریت آموزش عالی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21222 مدیریت – مدیریت رسانه ای

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21223 مدیریت تکنولوژی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21224 مدیریت فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21226 مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21242 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21247 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21253 مدیریت – مدیریت مالی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21287 مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21288 مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21289 مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21301 حسابداری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21403 تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21404 تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21409 تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21410 تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت ورزشی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21501 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21506 جغرافیایی سیاسی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21518 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21520 جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21602 مشاوره

منابع آزمون دکتری آزاد 93 - 21707 کتابداری و اطلاع رسانی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681

 
تاریخ: دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:منابع آزمون دکتری آزاد 93 علوم انسانی,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 علوم پایه

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زمین شناسی 1201

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی  1202

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه شیمی  1203

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه فیزیک 1204

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه فوتونیک 1205

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی 1206

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه آمار  1207

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه ریاضی 1208

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 علوم کامپیوتر 1209

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زیست شناسی – علوم گیاهی 1213

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زیست شناسی - علوم جانوری 1214

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  محیط زیست دریا 1215

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زیست شناسی دریا 1216

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 علوم دریایی و اقیانوسی /فیزیک دریا 1217

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه تاریخ و فلسفه علم 1218

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی برق 1251

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی نفت – گرایش اکتشافات 1253

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی نفت – گرایش حفاری و هیدروکربوری 1253

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی پلیمر- پلیمر 1255

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی معماری کشتی 1256

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی شیمی 1257

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی صنایع- صنایع 1259

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی صنایع – سیستمها – بهره وری 1260

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  صنایع سیستمهای اقتصادی- اجتماعی1260

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مدیریت در سوانح طبیعی 1262

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی عمران – نقشه برداری 1263

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی عمران 1264

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  ذدریانوردی 1266

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی مکانیک 1267

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مکاترونیک، مهندسی پزشکی و بیومکانیک و ساخت و تولید 1267

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی معدن استخراج 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  اکتشاف 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  فرآوری و مکانیک سنگ 1268

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی مواد 1272

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی مواد – نانومواد / نانوفناوری 1273

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی فناوری اطلاعات  1276

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کامپیوتر –معماری و هوش 1277

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 1277

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی هوا فضا 1279

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی 1283

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی نساجی – شیمی نساجی 1284

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش داروسازی 1285

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی 1285

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 1286

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی طراحی محیط زیست 1287

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مدیریت نساجی 1288

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی فراوری و انتقال گاز 1289

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون  1290

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون  1290

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 1293

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی ایمنی صنعتی 1294

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE 1294

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.sanjeshetakmili.com

شماره های تماس:

02144016898
02144044681
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زبان و ادبیات فارسی 1101

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم جغرافیایی 1102

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1103

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان عربی 1104

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم اقتصادی 1105

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1106

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه تاریخ 1107

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم اجتماعی 1108

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 فرهنگ و زبان های باستانی 1109

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان شناسی 1110

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث 1111

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی 1112

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی 1113

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه الهیات و معارف اسلامی 1114

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 الهیات و معارف اسلامی – فق شافعی( فقط برای اهل تسسن) 1115

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه فلسفه 1116

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم تربیتی (1) 1117

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم تربیتی (2) 1118

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 علوم کتابداری و اطلاع رسانی 1119

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان فرانسه 1120

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان انگلیسی 1121

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان روسی 1122

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم تربیتی (3) 1123

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان آلمانی 1124

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه مدیریت جهانگردی 1125

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه حقوق 1126

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه ایرانشناسی 1127

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زبان و ادبیات اردو 1129

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1130

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه مطالعات جهان 1131

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 باستان شناسی 1132

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه روانشناسی 1133

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 حسابداری 1134

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مطالعات زنان 1137

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1138

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مددکاری اجتماعی 1139

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 پژوهش علوم احتماعی 1140

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه مدیریت 1142

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه محیط زیست 1146

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 1147 اطلاعات و حفاظت اطلاعات 1147

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه مدیریت اجرایی 1148

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر


مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد


بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری 93


www.sanjeshEtakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 کشاورزی

 

 منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری 1301

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی کشاورزی آب 1302

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 1304

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 1305

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی -  ترویج و آموزش کشاورزی 1306

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 1307

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - علوم خاک  1308

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور 1309

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی تولیدات گیاهی 1310

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات 1311

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب 1312

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی 1313

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی 1314

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست 1317

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 1319

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  هواشناسی کشاورزی 1320

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان 1321

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 1322

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی 1323

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی 1324

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی  1325

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 1326

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  مدیریت کشاورزی 1327

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

 

سنجش تکمیلی امیرکبیر

 

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری

www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری 93 کشاورزی

 

2401  منابع آزمون دکتری 93 محیط زیست – آلودگی‌ محیط زیست

2402  منابع آزمون دکتری 93 محیط زیست – تنوع زیستی

2403  منابع آزمون دکتری 93 محیط زیست – آمایش محیط زیست

2404  منابع آزمون دکتری 93 مکانیک ماشین های کشاورزی -کمبود

2405  منابع آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی -کمبود

2406  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی –سبزیکاری–فیزیولوژی و اصلاح سبزی

2407  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی –میوه‌کاری –فیزیولوژی و اصلاح میوه

2408  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی –گیاهان زینتی

2409  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی –گیاهان دارویی، ادویه‌ای

2410  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی – فیزیولوژی پس از برداشت

2411  منابع آزمون دکتری 93 باغبانی – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

2412  منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی– تکنولوژی

2413  منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی –میکروبیولوژی –بهداشت

2414  منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

2415  منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

2416  منابع آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی

2417  منابع آزمون دکتری 93 چوب شناسی – حفاظت و اصلاح چوب -کمبود

2418  منابع آزمون دکتری 93 چوب شناسی – صنایع چوب -کمبود

2419  منابع آزمون دکتری 93 چوب شناسی – صنایع خمیر و کاغذ -کمبود

2420  منابع آزمون دکتری 93 علوم خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

2421  منابع آزمون دکتری 93 علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

2422  منابع آزمون دکتری 93 علوم خاک –پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی

2423  منابع آزمون دکتری 93 علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

2424  منابع آزمون دکتری 93 علوم دامی – فیزیولوژی دام

2425  منابع آزمون دکتری 93 علوم دامی – تغذیه دام

2426  منابع آزمون دکتری 93 علوم دامی – اصلاح نژاد دام

2427  منابع آزمون دکتری 93 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

2428  منابع آزمون دکتری 93 علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

2429  منابع آزمون دکتری 93 علوم و مهندسی آب – منابع آب

2430  منابع آزمون دکتری 93 هواشناسی کشاورزی

2431  منابع آزمون دکتری 93 زراعت – اصلاح نباتات – ژنتیک

2432  منابع آزمون دکتری 93 زراعت – اصلاح نباتات – فیزیولوژی گیاهان

2433  منابع آزمون دکتری 93 زراعت – علوم و تکنولوژی بذر -کمبود

2434  منابع آزمون دکتری 93 زراعت – شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز -کمبود

2435  منابع آزمون دکتری 93 بیوتکنولوژی کشاورزی

2436  منابع آزمون دکتری 93 زراعت – اصلاح نباتات – اکولوژی – کشاورزی اکولوژیک - بوم‌شناسی زراعی

2437  منابع آزمون دکتری 93 ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی – ترویج کشاورزی – آموزش کشاورزی

2438  منابع آزمون دکتری 93 ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی – توسعه روستایی – توسعه کشاورزی

2439  منابع آزمون دکتری 93 حشره‌شناسی کشاورزی

2440  منابع آزمون دکتری 93 بیماری‌شناسی گیاهی

2441  منابع آزمون دکتری 93 علوم جنگل – جنگل‌داری – کمبود

2442  منابع آزمون دکتری 93 علوم جنگل – مهندسی جنگل – کمبود

2443  منابع آزمون دکتری 93 جنگلداری – جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل – کمبود

2444  منابع آزمون دکتری 93 شیلات – تکثیر و پرورش

2445  منابع آزمون دکتری 93 شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

2446  منابع آزمون دکتری 93 شیلات – بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی –کمبود

2447  منابع آزمون دکتری 93 شیلات – تولید و بهره‌برداری – صید

2448  منابع آزمون دکتری 93 مرتع‌داری و آبخیزداری و بیابان‌زدایی –مرتع

2449  منابع آزمون دکتری 93 مرتع‌داری وآبخیزداری وبیابان‌زدایی–بیابان‌زدایی

2450  منابع آزمون دکتری 93 مرتع‌داری و آبخیزداری و بیابان‌زدایی – آبخیزداری

2451  منابع آزمون دکتری 93 کشاورزی هسته‌ای

2452  منابع آزمون دکتری 93 علوم طیور

2453  منابع آزمون دکتری 93 چوب‌شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

 

 

سنجش تکمیلی امیرکبیر

02144016898 02144044681

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

منابع دکتری 93, منابع ازمون دکتری 93, منابع آزمون دکتری 93, منابع دکتری93, منابع ازمون دکتری93, منابع آزمون دکتری93, منابع کنکور دکتری 93, منابع کنکور دکتری93, دکتری 93, دکتری93, سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, موسسه سنجش تکمیلی, موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 332
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 332
بازدید ماه : 5686
بازدید کل : 604083
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->