منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

 

دانلود سوالات آزمون ارشد سراسری 93

دانلود آنلاین سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳ کلیه رشته ها از امروز ۲۳ بهمن ۹۲

پیرو اعلام قبل نسبت به دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳ از چهارشنبه ۲۳ بهمن، سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای امروز جمعه (۲۵ بهمن ۹۲)، زمان قرارگیری و دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد از وب سایت سازمان سنجش را روز شنبه ۲۶ بهمن اعلام کرد:

داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود آنلاین سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۳ کلیه رشته ها با مراجعه به وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به دانلود آنلاین سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال ۹۳ اقدام نمایند.

 

داوطلبان گرامی میتوانند برای دانلود آنلاین سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۳ دانشگاه سراسری از ظهر روز شنبه ۲۶ بهمن ۹۲ با مراجعه به وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دانلود سوالات اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ حداکثر تا روز پنجشنبه ۱ اسفند ۹۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و داوطلبان می توانند نسبت به دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ اقدام نمایند.

 

 

www.sanjesh.org


کارشناسی ارشد علوم انسانی سراسری

۱۱۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
۱۱۰۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم‌جغرافیایی جغرافیای طبیعی و جغرافیای نظامی - برنامه ریزی روستایی
۱۱۰۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۱۰۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان عربی
۱۱۰۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
۱۱۰۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۱۰۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تاریخ
۱۱۰۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مردم، جامعه‌شناسی گرایش‌های ۱،۳و۶
۱۱۰۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی سایر گرایش‌ها بجز ۱،۳و۶
۱۱۰۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی
۱۱۱۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی- آموزش زبان فارسی
۱۱۱۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
۱۱۱۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته الهیات– فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۱۱۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته الهیات– فلسفه و کلام اسلامی
۱۱۱۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی
۱۱۱۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته الهیات – فقه شافعی / فقط اهل تسنن/
۱۱۱۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فلسفه و فلسفه دین
۱۱۱۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق و فلسفه منطق
۱۱۱۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی۱
۱۱۱۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی۲
۱۱۱۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته کتابداری
۱۱۲۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی
۱۱۲۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ۳ – زبان عمومی ندارد
۱۱۲۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی
۱۱۲۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم
۱۱۲۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل، خانواده و ارتباطات
۱۱۲۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست
۱۱۲۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و سایر گرایش‌ها
۱۱۲۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی
۱۱۳۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اندیشه‌های سیاسی
۱۱۳۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای - دیپلماسی و سازمانهای بین الملل
۱۱۳۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی
۱۱۳۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
۱۱۳۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری
۱۱۳۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان
۱۱۳۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی
۱۱۳۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی
۱۱۴۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی
۱۱۴۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی
۱۱۴۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته محیط زیست – سایر گرایشها به جز آموزش
۱۱۴۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته محیط زیست گرایش آموزش
۱۱۴۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایشهای اجرایی و امور شهری
۱۱۴۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش MBA
۱۱۵۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی

www.sanjesh.org

کارشناسی ارشد فنی و مهندسی سراسری
۱۲۵۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی برق
۱۲۵۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی نفت – گرایش اکتشافات
۱۲۵۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی نفت – گرایش حفاری و هیدروکربوری
۱۲۵۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی پلیمر- پلیمر
۱۲۵۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی
۱۲۵۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
۱۲۵۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی صنایع- صنایع
۱۲۶۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستمها -بهره وری
۱۲۶۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته صنایع سیستمهای اقتصادی- اجتماعی
۱۲۶۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی
۱۲۶۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – نقشه برداری
۱۲۶۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی عمران
۱۲۶۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته دریانوردی
۱۲۶۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مکانیک
۱۲۶۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
۱۲۶۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
۱۲۶۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایشهای فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ
۱۲۷۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی مواد
۱۲۷۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد – نانومواد / نانوفناوری
۱۲۷۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات
۱۲۷۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایشهای معماری و هوش مصنوعی
۱۲۷۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار و الگوریتم
۱۲۷۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی هوا فضا
۱۲۸۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۱۲۸۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی
۱۲۸۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش داروسازی
۱۲۸۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
۱۲۸۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
۱۲۸۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست
۱۲۸۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت نساجی
۱۲۸۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فراوری و انتقال گاز
۱۲۹۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون (دروس انتخابی۱)
۱۲۹۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
۱۲۹۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
۱۲۹۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی صنعتی
۱۲۹۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE

www.sanjesh.org


کارشناسی ارشد کشاورزی سراسری
۱۳۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری
۱۳۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مرتعداری
۱۳۰۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته آبیاری –زهکشی –منابع آب
۱۳۰۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات
۱۳۰۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی
۱۳۰۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی
۱۳۰۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی
۱۳۰۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته جنگلداری
۱۳۰۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم خاک
۱۳۰۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم دامی
۱۳۱۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی تولیدات گیاهی
۱۳۱۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شیلات – تکثیر و پرورش
۱۳۱۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی - بوم‌شناسی آبزیان و صید
۱۳۱۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب
۱۳۱۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی
۱۳۱۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی
۱۳۱۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی
۱۳۱۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی – محیط زیست
۱۳۱۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی
۱۳۲۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی
۱۳۲۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق بیابانی
۱۳۲۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی
۱۳۲۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بیابان زدایی
۱۳۲۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
۱۳۲۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی
۱۳۲۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
۱۳۲۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی

www.sanjesh.org
کارشناسی ارشد هنر سراسری
۱۳۵۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای – با پاسخ تشریحی
۱۳۵۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری
۱۳۵۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه معماری
۱۳۵۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
۱۳۵۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی
۱۳۵۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته کارگردانی – تولید سیما- سینما – ادبیات نمایشی
۱۳۵۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری -صنایع دستی –مرمت
۱۳۵۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش پژوهش هنر
۱۳۵۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایشهای فلسفه هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی
۱۳۶۰ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته هنرهای موسیقی
۱۳۶۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت
۱۳۶۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی
۱۳۶۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فرش

www.sanjesh.org
کارشناسی ارشد علوم پایه سراسری
۱۲۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زمین شناسی پترولوژی و آب شناسی، نفت،زیست محیطی
۱۲۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی اقتصادی و مهندسی
۱۲۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته تکتونیک و چینه و فسیل شناسی و رسوب شناسی و ژئوشیمی
۱۲۰۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
۱۲۰۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه شیمی
۱۲۰۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته شیمی کاربردی-نانوشیمی-پیش رانه
۱۲۰۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فیزیک
۱۲۰۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فتونیک
۱۲۰۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش‌های سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، زیست‌فناوری (میکروبی)
۱۲۰۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش‌های ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست فناوری دریا
۱۲۰۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه آمار – گرایش آمار ریاضی و بیمه
۱۲۰۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش آمار اقتصادی و اجتماعی
۱۲۰۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه ریاضی
۱۲۰۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
۱۲۱۳ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی
۱۲۱۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری
۱۲۱۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
۱۲۱۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دریا
۱۲۱۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زیست شناسی دریا
۱۲۱۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی /فیزیک دریا
۱۲۱۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم

www.sanjesh.org
کارشناسی ارشد دامپزشکی سراسری
۱۵۰۱ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی
۱۵۰۲ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی
۱۵۰۴ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی
۱۵۰۵ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی
۱۵۰۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی
۱۵۰۷ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
۱۵۰۸ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بهداشت آبزیان
۱۵۰۹ دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی

www.sanjesh.org

کلمات کلیدی:
دانلود سوالات ارشد ۹۳, دانلود آنلاین سوالات ارشد ۹۳, دانلود سوالات ارشد سراسری ۹۳, دانلود آنلاین سوالات ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, فروش سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات کنکور ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, دانلود سوالات آزمون ارشد ۹۳, دانلود آنلاین سوالات آزمون ارشد ۹۳, دانلود سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, دانلود آنلاین سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, فروش سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, فروش سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, فروش آنلاین سوالات آزمون ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, خرید سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, خرید سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, خرید سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, خرید سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, خرید آنلاین سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, خرید آنلاین سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, خرید آنلاین سوالات آزمون ارشد ۹۳ دانشگاه سراسری, نمونه سوالات ارشد سراسری ۹۳, نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, نمونه سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, نمونه سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات کنکور ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات آزمون ارشد سراسری ۹۳, دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳, سوالات کنکور ارشد, سوالات کنکور کارشناسی ارشد, سوالات ارشد ۹۳, سوالات کارشناسی ارشد ۹۳
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 341
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 341
بازدید ماه : 5695
بازدید کل : 604092
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->