منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)

مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری

بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه

کلیه رشته ها در سراسر کشور

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی 1119

 

1- زبان تخصصی و عمومی

2- منابع و خدمات مرجع،

3- سازماندهی منابع،

4- مدیریت منابع،

5- کتابخانه و کتابداری،

6- فناوری های اطلاعاتی،

7- مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی،

8- آمار و روش تحقیق در کتابداری

برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com

02144031693

 

کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم کتابداری و اطلاع رسانی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری علوم کتابداری و اطلاع رسانی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم کتابداری و اطلاع رسانی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات علوم کتابداری و اطلاع رسانی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)

مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری

بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه

کلیه رشته ها در سراسر کشور

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1103

 

1-  تخصصی و عمومی

2- اصول تفسیر عکس های هوایی،

3- آمار و ریاضیات،

4- ژئوموزفولوژی و جغرافیای زیستی،

5- جغرافیای شهری و روستایی،

6- هیدرواقلیم،

 برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com

02144031693

 

کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)

مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری

بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه

کلیه رشته ها در سراسر کشور

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 زبان عربی 1104

 

1- زبان تخصصی و عمومی

2- صرف و نحو

3- معانی و بیان و بدیع (بلاغت)

4- تاریخ ادبیات

5- ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی

6- ترجمه عربی به فارسی و بالعکس

 برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com

02144031693

 

کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان عربی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری زبان عربی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان عربی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات زبان عربی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)
مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری
بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه
کلیه رشته ها در سراسر کشور
www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه زبان شناسی1110

1- زبان تخصصی و عمومی
2- دستور زبان فارسی،
3- زبان شناسی،
4- تاریخ زبان فارسی در ایران
برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
44031693

کلمات کلیدی:
سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری زبان شناسی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات زبان شناسی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد سراسری
بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه
کلیه رشته ها در سراسر کشور
www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه باستان شناسی 1132

1- زبان تخصصی و عمومی
2- ماد و هخامنشی،
3- پارت وساسانی،
4- دوره اسلامی،
5- ماقبل تاریخ ایران،
6- ماقبل تاریخ بین النهرین
برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
44031693

کلمات کلیدی:
سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری باستان شناسی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات باستان شناسی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)
مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری
بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳
سوالات کنکور سال های اخیر همراه با پاسخنامه
کلیه رشته ها در سراسر کشور
www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 مجموعه الهیات معارف اسلامی 1111

1- زبان تخصصی و عمومی
2- زبان عربی،
3- علوم قرآنی،
4- تفسیر،
5- حدیث
 برای کسب اطلاعات بیشتر و بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898

کلمات کلیدی:
سنجش تکمیلی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات معارف اسلامی, منابع آزمون ارشد, منابع آزمون ارشد سراسری 93, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد سراسری الهیات معارف اسلامی, جزوات آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری, جزوات آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات معارف اسلامی, جزوه های دانشگاهی, جزوات دانشگاهی, جزوات الهیات معارف اسلامی, ارشد 93, کنکور کارشناسی ارشد 93, ارشد سراسری
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 93

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.ir

02144031693

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

زبان عمومي و تخصصي :

 

   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct 

 

   ساختمان گسسته:

 

   1ـ رياضي گسسته تأليف ترمبلي ـ گراسمن

 

   2ـ رياضيات گسسته ، گریمالدی

 

   ساختمان داده:

 

   1ـ اصول ساختمان داده‌ها تأليف هروتيز

 

   2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم

 

   طراحي الگوريتم:

 

   1ـ CLRS

 

   2ـ اصول الگوريتمهاي كامپيوتري تأليف هروتيز

 

   3ـ الگوريتم­ها و ساختمان داده تأليف اي‌هو

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.ir

02144031693

 

 

 

   مهندسي نرم‌افزار:

 

   1ـ مهندسي نرم‌افزار تأليف پرسمن

 

   2ـ آناليز ساختاري مدرن تأليف يوردن

 

   3ـ مهندسي نرم‌افزار تأليف سامرويل

 

   شبكه‌هاي كامپيوتري:

 

   1ـ شبكه‌هاي كامپيوتري تأليف تننباوم ترجمه دكتر پدرام

 

  2ـ كتاب CCNA

 

   3ـ انتقال داده و شبكه‌هاي كامپيوتري تأليف ويليام استالينگز ترجمه قدرت‌الله سپيدفام

 

   اصول و مباني مديريت:

 

   1ـ كتاب جامع مباني مديريت تأليف وحيد قرباني

 

   اصول و طراحي پايگاه داده:

 

   1ـ پايگاه داده‌ها تأليف ديت

 

   2ـ اصول پايگاه داده تأليف سيلبر شاتز

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.ir

02144031693

 

 

   هوش مصنوعي:

 

   1ـ هوش مصنوعي تأليف راسل

 

   2ـ هوش مصنوعي تأليف ريچ

 

   3ـ پرولوگ تأليف براتكو

 

   سيستم عامل:

 

   1ـ سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم

 

   2ـ سيستمهاي عامل تأليف استالينگ

 

   3ـ سيستمهاي عامل تأليف ديتل

 

   4ـ مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف سيلبر شاتز

 

   معماري كامپيوتر:

 

   1ـ طراحي سيستمهاي كامپيوتري تأليف مانو

 

 

برای مشاهده اطلاعات به روز به سایت سنجش تکمیلی امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر) مراجعه نمایید.

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.ir

02144031693

 

 

سنجش تکمیلی امیرکبیر – انتشارات سنجش امیرکبیر مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری | آزاد | وزارت بهداشت

کلیه رشته ها

در سراسر کشور

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 363
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 363
بازدید ماه : 5717
بازدید کل : 604114
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->