منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد آزاد

 


بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد آزاد

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد دریانوردی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پلیمر- پلیمر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی انرژی گرایش تکنولوژی، تجدیدپذیر و سیستمهای انرژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی‌انرژی گرایش انرژی و محیط‌زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی برق 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی صنایع 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی عمران 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فناوری اطلاعات –گرایش تجارت الکترونیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فناوری اطلاعات سایر گرایش‌ها
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر –معماری
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی‌کامپیوتر هوش‌و نرم‌افزار و رباتیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی محیط زیست 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی معدن(مکانیک سنگ-فرآوری)
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی معدن گرایش استخراج
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد اکتشاف
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مکانیک ساخت و تولید
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مکانیک طراحی کاربردی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مواد
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی -شیمی نساجی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی –مدیریت 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی – نانولیفی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی- تکنولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت – گرایش اکتشافات
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت – سایر گرایشها
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نقشه برداری
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی‌هسته‌ای (راکتور، مواد و چرخه‌سوخت)
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی – بیومکانیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی – توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی – بیومتریال
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی HSE
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی طراحی محیط زیست 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فرآوری و انتقال گاز
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی معماری کشتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی هوا فضا

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد جغرافیای پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زبان و ادبیات عرب 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زبان شناسی همگانی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم ااطلاعات جغرافیایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد شناخت اندیشه های امام 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم قرآن و حدیث 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم ارتباطات اجتماعی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فرهنگ و زبانهای باستانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فقه شافعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فلسفه 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ادیان و عرفان 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه امور فرهنگی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ایرانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تاریخ
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تاریخ و فلسفه علم 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد جغرافیای شهری و روستایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد جغرافیای سیاسی و گردشگری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد برنامه ریزی آمایش سرزمین
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد حسابداری
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد حقوق بین الملل وعلوم اسلامی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد حقوق خصوصی و جزا و ثبت اسناد 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد روانشناسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زبان انگلیسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مطالعات زنان
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم اقتصادی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست اخلاق اسلامی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم تربیتی ۱ 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم تربیتی ۲ آموزش ابتدایی و پیش دبستانی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فقه و مبانی حقوق اسلامی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فلسفه و کلام اسلامی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت در سوانح طبیعی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت اجرایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت بازرگانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت تحول 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی - نیروی انسانی و سیستم اطلاعاتی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت دولتی گرایش مالی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت صنعتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مشاوره 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مطالعات منطقه‌ای 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت ثبت اسناد و املاک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت محیط زیست (HSE) 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پژوهش علوم اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آموزش و بهسازی منابع انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد باستان شناسی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پرستاری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سم شناسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمان 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم بهداشتی در تغذیه 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آموزش بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد نظارت بر امور دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد شیمی دارویی

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد انگل شناسی دامپزشکی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بافت شناسی دامپزشکی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد قارچ شناسی دامپزشکی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد باکتری‌شناسی دامپزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم پایه

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آمار ریاضی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم کامپیوتر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی دانش
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ریاضی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زمین شناسی اقتصادی،پترولوژی، زیست محیطی، زمین شناختی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تکتونیک و مهندسی و آب شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زمین‌شناسی نفت، فسیل شناسی-رسوب‌شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه‌زیست‌شناسی‌گرایش‌زیست‌فناوری‌دریا
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فتونیک
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زیست‌شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی دریا
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ژئوفیزیک 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه شیمی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد شیمی‌کاربردی -نانوشیمی-شیمی‌دریا 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فیزیک 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد هواشناسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم محیط زیست

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت کشاورزی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ترویج و آموزش کشاورزی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسعه روستایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسعه روستایی– توسعه کشاورزی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسعه روستایی– توسعه اقتصادی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسعه روستایی– توسعه اجتماعی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسعه روستایی– مدیریت توسعه ر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت کشاورزی– مدیریت مزرعه 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت کشاورزی– مدیریت کشاورزی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی- بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – آبخیزداری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – مرتعداری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – مهندسی جنگل 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – جنگلداری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – صنایع چوب 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی-جنگل‌شناسی‌و اکولوژی‌جنگل 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع‌طبیعی همزیستی با بیابان گرایش محیط‌زیست و منابع‌طبیعی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع‌طبیعی- فرآوری‌محصولات شیلاتی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد منابع‌طبیعی-جنگلداری‌گرایش‌بیشه‌زراعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زراعت 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فضای سبز-گیاهان زینتی در منظر 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پرورش و مدیریت تولید طیور 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دامی – تغذیه دام 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دامی – اصلاح نژاد دام 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دامی – فیزیولوژی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دامی – مدیریت دامپروری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دامی – تغذیه طیور 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آبیاری و زهکشی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع آب 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سازه های آبی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی خاک 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد خاکشناسی – پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

منابع ازمون کارشناسی ارشد آزاد هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پژوهش هنر 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تاریخ هنر ایران باستان 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی پارچه و لباس 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی فضاهای آموزشی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه طراحی شهری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد معماری 
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد هنرهای نمایشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد نوازندگی ساز جهانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد هنرهای ساخت و معماری
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی صنعتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد تصویرسازی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد نقاشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ارتباط تصویری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد, ارشد آزاد, کارشناسی ارشد آزاد, ارشد ازاد ۹۴, کارشناسی ارشد آزاد ۹۴, منابع ازمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۴, ارشد آزاد ۹۵, کارشناسی ارشد آزاد ۹۵, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵, سوالات آزمون ارشد آزاد ۹۴, سوالات ارشد آزاد ۹۵, منابع آزمون ارشد آزاد, سنجش امیرکبیر, علوم انسانی, کشاورزی, علوم پایه, هنر, دامپزشکی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد

سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری دانشگاه آزاد

 

بر‌ترین منابع دکتری آزاد

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی برق – الکترونیک
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پزشکی – بیومکانیک
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پزشکی –بیوالکتریک
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی پزشکی – بیومواد
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی برق – قدرت
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی برق -کنترل و سیستم
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی برق – مخابرات
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی‌شیمی‌
منابع آزمون دکتری آزاد پلیمر – مهندسی پلیمر
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد صنایع- برنامه‌ریزی و مدیریت‌تولید 
منابع آزمون دکتری آزاد صنایع-اتوماسیون
منابع آزمون دکتری آزاد صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
منابع آزمون دکتری آزاد عمران-مهندسی‌آب‌و‌سازه‌های‌هیدرولیکی
منابع آزمون دکتری آزاد عمران –مهندسی ومدیریت منابع آب
منابع آزمون دکتری آزاد عمران- زلزله 
منابع آزمون دکتری آزاد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (خاک)
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران –سازه
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی معدن
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی مکانیک- طراحی جامدات
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی متالوژی و مواد
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی نساجی – شیمی نساجی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر –معماری کامپیوتر
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر –هوش مصنوعی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی هوافضا
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی هسته‌ای- مهندسی انرژی هسته‌ای 
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی سیستمهای انرژی

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد پزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد بهداشت مواد غذایی 
منابع آزمون دکتری آزاد انگل شناسی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد قارچ شناسی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد فارماکولوژی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد آناتومی‌و جنین‌شناسی‌دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری‌میکروبیولوژی‌دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری رادیولوژی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری جراحی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری مامایی و بیماریهای‌تولیدمثل‌دام 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری بیماریهای داخلی‌دام‌های‌بزرگ 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری بیماریهای داخلی‌دامهای‌کوچک 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری پاتولوژی دامپزشکی 
منابع آزمون دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی 
منابع آزمون دکتری آزاد بهداشت خوراک دام

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

 

منابع آزمون دکتری آزاد علوم انسانی

منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات فارسی 
منابع آزمون دکتری آزاد ادبیات غنایی
منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات عرب
منابع آزمون دکتری آزاد زبان و ادبیات انگلیسی
منابع آزمون دکتری آزاد آموزش زبان انگلیسی
منابع آزمون دکتری آزاد ادبیات فرانسه 
منابع آزمون دکتری آزاد زبان شناسی همگانی
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات‌ - ادیان و عرفان
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات - علوم قرآن و حدیث
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات - فقه و مبانی حقوق
منابع آزمون دکتری آزاد الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
منابع آزمون دکتری آزاد کلام
منابع آزمون دکتری آزاد عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم قران و حدیث
منابع آزمون دکتری آزاد فقه شافعی 
منابع آزمون دکتری آزاد علوم ارتباطات
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی فرهنگی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گروههای اجتماعی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه‌شناسی‌سیاسی-مسائل‌اجتماعی‌ایران
منابع آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی ورزش 
منابع آزمون دکتری آزاد برنامه ریزی درسی
منابع آزمون دکتری آزاد فسلفه تعلیم و تربیت
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی تربیتی
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت
منابع آزمون دکتری آزاد روانشناسی‌و آموزش‌کودکان‌استثنائی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق خصوصی
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق عمومی
منابع آزمون دکتری آزاد روابط بین الملل
منابع آزمون دکتری آزاد حقوق بین الملل عمومی 
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه علم
منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه تطبیقی
منابع آزمون دکتری آزاد باستان شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ
منابع آزمون دکتری آزاد فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ – تاریخ اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
منابع آزمون دکتری آزاد کارآفرینی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت صنعتی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزش عالی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت رسانه ای
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت تکنولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت فناوری اطلاعات
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست – اقتصاد محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی-تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی – رفتار سازمانی
منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه
منابع آزمون دکتری آزاد حسابداری
منابع آزمون دکتری آزاد تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی ورزشی
منابع آزمون دکتری آزاد تربیت بدنی – رفتار حرکتی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی‌ورزشی –قلب و عروق و تنفس
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیولوژی‌ورزشی –بیوشیمی و متابولیسم‌ورزشی
منابع آزمون دکتری آزاد تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیایی سیاسی
منابع آزمون دکتری آزاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
منابع آزمون دکتری آزاد آب و هوا شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد مشاوره
منابع آزمون دکتری آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد علوم پایه

منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی – جبر
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی – آنالیز
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی – هندسه – توپولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد ریاضی – کاربردی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیک 
منابع آزمون دکتری آزاد ژئوفیزیک 
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی کاربردی
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی تجزیه
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی معدنی
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی فیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی آلی
منابع آزمون دکتری آزاد زمین‌شناسی –زمین‌شناسی‌اقتصادی
منابع آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – پترولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – تکتونیک
منابع آزمون دکتری آزاد زمین‌شناسی-فسیل‌شناسی‌و چینه‌شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد زمین‌شناسی-سنگ‌شناسی‌رسوبی‌و رسوب‌شناسی
منابع آزمون دکتری آزاد بیوفیزیک
منابع آزمون دکتری آزاد زیست‌شناسی - فیزیولوژی جانوری
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی -ژنتیک مولکولی
منابع آزمون دکتری آزاد بیوشیمی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست‌شناسی دریا - بوم شناسی دریا
منابع آزمون دکتری آزاد زیست‌شناسی دریا – جانوران دریا
منابع آزمون دکتری آزاد زیست‌شناسی‌دریا –سیستماتیک ‌گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست‌شناسی-سلولی و تکوینی‌گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم جانوری – تکوینی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی – سلولی و مولکولی
منابع آزمون دکتری آزاد زیست شناسی – میکرو بیولوژی
منابع آزمون دکتری آزاد فیزیک دریا
منابع آزمون دکتری آزاد هواشناسی
منابع آزمون دکتری آزاد آمار

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری آزاد علوم طیور 
منابع آزمون دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی 
منابع آزمون دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی 
منابع آزمون دکتری آزاد اصلاح نباتات 
منابع آزمون دکتری آزاد زراعت 
منابع آزمون دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی 
منابع آزمون دکتری آزاد توسعه کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی-شیمی‌و حاصلخیزی خاک
منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی-پیدایش‌رده‌بندی و ارزیابی‌
منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک 
منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی-گیاهان دارویی،ادویه‌ای‌و نوشابه‌ای 
منابع آزمون دکتری آزاد علوم‌باغبانی-میوه‌کاری
منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی - سبزی کاری 
منابع آزمون دکتری آزاد علوم باغبانی - گیاهان زینتی 
منابع آزمون دکتری آزاد سازه های آبی 
منابع آزمون دکتری آزاد خاکشناسی-بیولوژی‌وبیوتکنولوژی‌خاک
منابع آزمون دکتری آزاد علوم جنگل
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و صنایع چوب
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری 
منابع آزمون دکتری آزاد اقتصادکشاورزی- اقتصاد منابع‌طبیعی
منابع آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی 
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیک ماشین های کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
منابع آزمون دکتری آزاد تکثیر و پرورش آبزیان 
منابع آزمون دکتری آزاد مهندسی منابع آب
منابع آزمون دکتری آزاد تغذیه دام 
منابع آزمون دکتری آزاد اصلاح نژاد دام
منابع آزمون دکتری آزاد علوم‌و صنایع‌غذایی-تکنولوژی‌مواد‌غذایی 
منابع آزمون دکتری آزاد علوم مرتع 
منابع آزمون دکتری آزاد محیط‌زیست- آلودگی‌محیط‌زیست 
منابع آزمون دکتری آزاد محیط زیست- تنوع زیستی 
منابع آزمون دکتری آزاد محیط زیست- آمایش محیط زیست 
منابع آزمون دکتری آزاد بیماری‌شناسی گیاهی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری آزاد هنر

منابع آزمون دکتری آزاد فلسفه هنر 
منابع آزمون دکتری آزاد معماری 
منابع آزمون دکتری آزاد شهرسازی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

دکتری آزاد, دکتری آزاد ۹۴, منابع آزمون دکتری آزاد ۹۴, دکتری آزاد ۹۵, منابع آزمون دکتری آزاد ۹۵, دکتری, دکترا آزاد, دکترا آزاد, دکترا آزاد ۹۴, دکترا آزاد ۹۵, انسانی, فنی و مهندسی, علوم پایه, کشاورزی, هنر, سنجش امیرکبیر, سوالات آزمون دکتری آزاد, دانلود سوالات دکتری آزاد, جزوات دکتری آزاد, کنکور دکتری آزاد, کنکور دکتری آزاد ۹۵, کنکور دکتری آزاد ۹۴, دکتری آزاد 95, دکتری 95, دکترا آزاد 95
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیرکبیر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فنی و مهندسی سال ۹۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵

تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ دریانوردی ۴۶۳۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پلیمر- پلیمر ۴۶۴۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پلیمر- صنایع رنگ ۴۶۴۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی انرژی ۴۶۵۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه مهندسی برق ۴۶۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی شیمی ۴۶۷۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه مهندسی صنایع ۴۶۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی عمران ۴۷۰۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فناوری اطلاعات –گرایش تجارت الکترونیک ۴۷۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فناوری اطلاعات ۴۷۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی کامپیوتر –معماری ۴۷۲۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی‌کامپیوتر هوش‌و نرم‌افزار و رباتیک ۴۷۲۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی محیط زیست ۴۷۳۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی معدن ۴۷۴۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی مکاترونیک ۴۷۵۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۴۷۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مکانیک ساخت و تولید ۴۷۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مکانیک ساخت و تولید ۴۷۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مکانیک طراحی کاربردی ۴۷۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی مواد ۴۷۷۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی‌نساجی-شیمی ‌نساجی، مدیریت، نانولیفی ۴۷۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی‌نساجی گرایش تکنولوژی ۴۷۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی نفت -گرایش اکتشافات ۴۷۹۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی نفت ۴۷۹۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی نقشه برداری ۴۸۰۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی ۴۸۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی‌هسته‌ای (راکتور، مواد و چرخه‌سوخت) ۴۸۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ۴۸۲۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پزشکی - بیومکانیک ۴۸۳۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پزشکی - مهندسی بافت ۴۸۴۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پزشکی - توانبخشی ۴۸۵۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی پزشکی - بیومتریال ۴۸۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی شیمیHSE ۴۸۷۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی طراحی محیط زیست ۴۸۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی فرآوری و انتقال گاز ۴۸۹۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی معماری کشتی ۴۹۰۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مهندسی هوا فضا ۴۹۱۰

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید
www.sanjeshetakmili.com
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد آزاد فنی و مهدسی, ارشد فنی و مهندسی, ارشد آزاد ۹۵, کارشناسی ارشد آزاد ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, فنی, ارشد فنی و مهندسی, ارشد آزاد, ارشد آزاد فنی و مهندسی, کارشناسی ارشد آزاد فنی و مهندسی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم پایه سال ۹۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵


تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ آمار ریاضی ۳۵۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم ‌کامپیوتر–مهندسی‌ دانش ۳۵۳۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه ریاضی ۳۵۵۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زمین‌شناسی گرایش اقتصادی، پترولوژی، زیست محیطی، زمین شناختی ۳۵۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زمین‌شناسی تکتونیک ‌و مهندسی‌ و آب‌شناسی ۳۵۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زمین‌شناسی نفت، فسیل شناسی- رسوب ‌شناسی ۳۵۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زیست‌شناسی‌گرایش زیست‌ فناوری ‌دریا ۳۵۷۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زیست‌شناسی سایر گرایش‌ها بجز زیست ‌دریا ۳۵۷۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه زیست شناسی دریا ۳۵۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک ۳۵۴۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ شیمی‌گرایش ‌کاربردی - نانوشیمی- شیمی‌ دریا ۳۵۹۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ شیمی ۳۵۹۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا ۳۶۰۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه فیزیک ۳۶۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ هواشناسی ۳۶۲۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم محیط زیست ۳۶۳۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فتونیک ۳۶۴۰

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید

www.sanjeshetakmili.com

۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

 کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد آزاد علوم پایه, ارشد علوم پایه, ارشد آزاد ۹۵, کارشناسی ارشد آزاد ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, علوم پایه, ارشد علوم پایه, ارشد آزاد, ارشد آزاد علوم پایه, کارشناسی ارشد آزاد علوم پایه
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم انسانی سال ۹۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵

 

تلفن تماس:

۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

سنجش تکمیلی دات کام

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ جغرافیای پزشکی  ۲۱۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زبان و ادبیات عرب  ۲۱۱۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زبان شناسی همگانی  ۲۱۲۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ سنجش از دور و سیستم ااطلاعات جغرافیایی  ۲۱۳۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ شناخت اندیشه های امام  ۲۱۴۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم قرآن و حدیث  ۲۱۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم ارتباطات اجتماعی  ۲۱۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فرهنگ و زبانهای باستانی  ۲۱۷۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فقه شافعی  ۲۱۸۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فلسفه  ۲۱۹۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه ادیان و عرفان  ۲۲۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه امور فرهنگی  ۲۲۱۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ ایرانشناسی  ۲۲۲۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ تاریخ  ۲۲۳۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ تاریخ و فلسفه علم  ۲۲۴۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ تربیت‌بدنی ‌وعلوم‌ورزشی گرایش جامعه‌شناسی‌ ورزشی  ۲۲۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ تربیت‌بدنی‌ و علوم ورزشی  ۲۲۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ جغرافیا گرایش شهری و روستایی  ۲۲۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ جغرافیا  ۲۲۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ حسابداری  ۲۲۷۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ حقوق‌بین‌الملل وعلوم‌اسلامی  ۲۲۸۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ حقوق‌خصوصی ‌و جزاو ثبت‌ اسناد  ۲۲۸۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ روانشناسی  ۲۲۹۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زبان‌انگلیسی کلیه ‌گرایشها  ۲۳۱۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زبان و ادبیات فارسی  ۲۳۳۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مطالعات زنان  ۲۳۴۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم اجتماعی  ۲۳۴۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌اقتصادی -سایرگرایشها بجز انرژی  ۲۳۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌اقتصادی  ۲۳۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ زیست اخلاق اسلامی   ۲۳۵۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌تربیتی۱ گرایش تعلیم و تربیت اسلامی  ۲۳۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌تربیتی۱گرایش‌های برنامه‌ریزی ‌آموزشی، برنامه‌ریزی ‌درسی، مدیریت‌ آموزشی، تحقیقات ‌آموزشی  ۲۳۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌تربیتی۱ گرایشتکنولوژی آموزشی  ۲۳۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم‌تربیتی۲ آموزش ابتدایی و پیش دبستانی  ۲۳۷۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم سیاسی و روابط بین الملل  ۲۳۸۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ علوم کتابداری و اطلاع رسانی  ۲۳۹۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فقه و مبانی حقوق اسلامی  ۲۴۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ فلسفه و کلام‌اسلامی  ۲۴۱۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه محیط زیست   ۲۴۲۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت در سوانح طبیعی  ۲۴۲۱

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی  ۲۴۳۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت اجرایی   ۲۴۴۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت بازرگانی  ۲۴۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت تحول  ۲۴۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت دولتی - نیروی انسانی و سیستم اطلاعاتی  ۲۴۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت دولتی گرایش مالی  ۲۴۶۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت صنعتی  ۲۴۷۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مشاوره  ۲۴۸۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مجموعه مطالعات منطقه‌ای  ۲۵۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت ثبت اسناد و املاک   ۲۵۱۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ مدیریت محیط زیست (HSE)    ۲۵۵۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ پژوهش علوم اجتماعی  ۲۶۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ آموزش و بهسازی منابع انسانی  ۲۷۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ باستان شناسی  ۲۸۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۵ تاریخ و تمدن ملل اسلامی  ۲۹۰۰

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید


www.sanjeshetakmili.com


۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد آزاد انسانی, ارشد علوم انسانی, ارشد سراسری ۹۵, کارشناسی ارشد سراسری ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, علوم انسانی, ارشد علوم انسانی, ارشد آزاد, ارشد آزاد انسانی, کارشناسی ارشد آزاد انسانی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیر کبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری دامپزشکی سال 1395

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵
تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ انگل شناسی دامپزشکی ۱۵۰۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ فیزیولوژی دامپزشکی ۱۵۰۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بافت شناسی دامپزشکی ۱۵۰۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ باکتری شناسی دامپزشکی ۱۵۰۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ ایمنی شناسی دامپزشکی ۱۵۰۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۱۵۰۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بیوشیمی بالینی ۱۵۰۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ سم‌شناسی ۱۵۱۰

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید
www.sanjeshetakmili.com
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیر کبیر
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری هنر سال ۹۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵

تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۱۳۵۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ طراحی شهری ۱۳۵۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه معماری ۱۳۵۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۱۳۵۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ نمایش عروسکی ۱۳۵۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ کارگردانی-تولید سیما-سینما -ادبیات نمایشی ۱۳۵۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هنرهای‌تصویری -صنایع دستی–مرمت ۱۳۵۸
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هنرهای‌پژوهشی و صنایع‌دستی گرایش‌پژوهش‌هنر ۱۳۵۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هنرهای‌پژوهشی و صنایع‌دستیگرایش‌فلسفه‌هنر وهنراسلامی ۱۳۵۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هنرهای پژوهشی‌وصنایع دستیگرایش صنایعدستی ۱۳۵۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هنرهای موسیقی ۱۳۶۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مدیریت پروژه و ساخت ۱۳۶۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ طراحی صنعتی ۱۳۶۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ فرش ۱۳۶۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ طراحی پارچه و لباس ۱۳۶۴برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید
www.sanjeshetakmili.com
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد سراسری هنر, ارشد هنر, ارشد سراسری ۹۵, کارشناسی ارشد سراسری ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, کشاورزی, ارشد هنر
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیر کبیر
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری کشاورزی ۹۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵

تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ آبخیزداری ۱۳۰۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مرتعداری ۱۳۰۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ آبیاری–زهکشی –منابع آب ۱۳۰۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۰۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ اقتصاد کشاورزی ۱۳۰۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم باغبانی ۱۳۰۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۰۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ جنگلداری ۱۳۰۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم خاک ۱۳۰۸
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم دامی ۱۳۰۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی تولیدات گیاهی ۱۳۱۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ شیلات گرایش تکثیر و پرورش ۱۳۱۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ شیلات گرایش فرآوری‌محصولات‌شیلاتی -بوم‌شناسی‌آبزیان و صید ۱۳۱۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ صنایع چوب ۱۳۱۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ صنایع غذایی ۱۳۱۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ حشره شناسی کشاورزی ۱۳۱۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بیماری شناسی گیاهی ۱۳۱۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ منابع طبیعی – محیط زیست ۱۳۱۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مکانیک ماشینهای کشاورزی ۱۳۱۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ هواشناسی کشاورزی ۱۳۲۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مدیریت مناطق بیابانی ۱۳۲۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۲۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بیابان زدایی ۱۳۲۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۲۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ توسعه روستایی ۱۳۲۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۱۳۲۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مدیریت کشاورزی ۱۳۲۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی فضای سبز ۱۳۲۸
برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید
www.sanjeshetakmili.com
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد سراسری کشاورزی, ارشد کشاورزی, ارشد سراسری ۹۵, کارشناسی ارشد سراسری ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, کشاورزی, ارشد کشاورزی
تاریخ: چهار شنبه 9 دی 1394برچسب:,
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیر کبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵


تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

سنجش تکمیلی دات کام

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵  مجموعه مهندسی برق  ۱۲۵۱

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی نفت– گرایش اکتشافات   ۱۲۵۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌نفت - گرایش ‌حفاری‌ وهیدروکربوری  ۱۲۵۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه مهندسی پلیمر- پلیمر  ۱۲۵۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه مهندسی معماری کشتی  ۱۲۵۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی شیمی  ۱۲۵۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌صنایع- صنایع  ۱۲۵۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌صنایع گرایش‌های سیستم-بهره ‌وری- آینده ‌پژوهی - مدل‌سازی ‌سیستم ‌کلان  ۱۲۵۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مدیریت در سوانح طبیعی  ۱۲۶۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی عمران – نقشه برداری  ۱۲۶۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران  ۱۲۶۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ دریانوردی  ۱۲۶۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌مکانیک  ۱۲۶۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مکانیک گرایش۱:ساخت و تولید مکاترونیک،مهندسی پزشکی وبیومکانیک  ۱۲۶۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مکانیک گرایش۱و۴و۸:ساخت‌وتولید، مکاترونیک، مهندسی‌پزشکی‌وبیومکانیک  ۱۲۶۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی معدن ۱۲۶۸

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه مهندسی مواد  ۱۲۷۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌مواد-نانومواد/نانوفناوری  ۱۲۷۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی فناوری اطلاعات ۱۲۷۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی کامپیوتر ۱۲۷۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه مهندسی هوا فضا  ۱۲۷۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی  ۱۲۸۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی نساجی – شیمی نساجی  ۱۲۸۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه بیوتکنولوژی‌و‌داروسازی گرایشداروسازی  ۱۲۸۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی  ۱۲۸۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ  ۱۲۸۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی طراحی محیط زیست  ۱۲۸۷

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مدیریت نساجی  ۱۲۸۸

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی فراوری و انتقال گاز  ۱۲۸۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌ابزاردقیق‌واتوماسیون  ۱۲۹۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی  ۱۲۹۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی‌شیمی-‌بهداشت، ایمنی‌ومحیط‌زیست‌HSE  ۱۲۹۳

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی ایمنی صنعتی  ۱۲۹۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE  ۱۲۹۴

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید


www.sanjeshetakmili.com


۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

 

 کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد سراسری فنی و مهندسی, ارشد فنی, ارشد سراسری ۹۵, کارشناسی ارشد سراسری ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, فنی و مهندسی, ارشد فنی و مهندسی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش امیر کبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۵

منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری علوم پایه

 

تلفن تماس:
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه زمین شناسی ۱۲۰۱
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ۱۲۰۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ شیمیگرایشکاربردی-نانوشیمی-پیش رانه ۱۲۰۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه شیمی ۱۲۰۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه فیزیک ۱۲۰۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه فتونیک ۱۲۰۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ زیست شناسی ۱۲۰۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه آمار ۱۲۰۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه ریاضی ۱۲۰۸
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم کامپیوتر ۱۲۰۹
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ زیست شناسی گیاهی ۱۲۱۳
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ زیست شناسی جانوری ۱۲۱۴
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم محیط زیست ۱۲۱۵
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه زیست شناسی دریا ۱۲۱۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ علوم دریایی و اقیانوسی /فیزیک دریا ۱۲۱۷
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه تاریخ و فلسفه علم ۱۲۱۸
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۵ مجموعه علوم شناختی ۱۲۱۹

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت زیر مراجعه کنید
www.sanjeshetakmili.com

۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

 

 

کلمات کلیدی:
ارشد, کارشناسی ارشد, ارشد سراسری, ارشد سراسری علوم انسانی, ارشد انسانی, ارشد سراسری ۹۵, کارشناسی ارشد سراسری ۹۵, تحصیلات تکمیلی, سنجش امیرکبیر, علوم پایه, ارشد علوم پایه
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 81
بازدید دیروز : 57
بازدید هفته : 180
بازدید ماه : 3923
بازدید کل : 602320
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->