منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی :

ریاضی عمومی

1- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - تالیف جرج توماس وراس فینی ترجمه مهدی بهزاد ، سیامک کاظمی و علی کافی،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

آمار ریاضی و احتمال

1- آمار و احتمال مقدماتی- جواد بهبودیان آستان قدس

2- آمار ریاضی- جواد بهبودیان انتشارات امیرکبیر

3- آمار ریاضی- جان فروند ( ترجمه عمیدی – وحیدی) مرکز نشر پیش دانشگاهی

 

روشهای آماری (شامل طرح آزمایشها –رگرسیون - نمونه گیری و آمار ناپارامتری)

1- آمار ناپارامتری – تالیف جواد بهبودیان- انتشارات دانشگاه شیراز

2- رگرسیون خطی – تالیف عبدالرضا بازرگان لاری- انتشارات دانشگاه شیراز

3- روشهای نمونه گیری 1و2 – تالیف دکتر علی عمیدی- انتشارات آزمایشی متون درسی پیان نور

4- طرح و تحلیل آزمایشها - تالیف مونتگمری - انتشارات دانشگاه تهران

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد آمار زیستی ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی , دانلود جزوه روشهای آماری، دانلود جزوه ریاضی عمومی

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی:

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها

1- برنامه نویسی به زبان C تالیف کافمن Elliot Kaufman

2- برنامه نویسی به زبان پاسکال تالیف کافمن Elliot Kaufman

3- ساختمان داده ها تالیف لیپ شوتز Seymour Lipschuts

4- ساختمان داده ها تالیف هوروویتزEllis Horowitz

 

ریاضی و امار حیاتی

1- روشهای امارزیستی  تالیف دانیل

2- روشهای اماری و شاخصهای بهداشتی تالیف دکتر کاظم محمد و ملک افضلی

3- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی تالیف جرج توماس و راس فینی

 

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

1-Abdelhak,Mervat,Grostic,Hanken,MayrAlice,M.Health information management of a strategic resource. Secondedition .philadelphia.W.B.saunders company 2001

2- Weger,KA.Wickham,France,Lee,DBA,Glaser,JR,Burns Glaser,JR.managing. health information systems: a practical approavh for health careexecutives. Publisher. Jossey-Bass,2005

3- کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی تالیف دکتر حمید مقدسی

4- مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی تالیف رضا صفدری مرجان قاضی سعیدی

 

زبان عمومی

1- Reading and thinking in English

2- Reading  through Interaction

3- Expanding Reading skills

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading(intermediate – high intermediate(

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد انفورماتیک،دانلود جزوه مدیریت، دانلود جزوه ریاضی، دانلود جزوه آمار زیستی، دانلود جزوه اصول برنامه نویسی، دانلود رایگان جزوات علوم پزشکی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، جزوات آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی :

مبانی اکولوژی انسانی 

1- Principles of Human Ecology , Richerson , Pearson Custom pub

2- Human Ecology , Gerald G. Marten , Routledge

3- سلامت همگانی و اکولوژی انسانی دکتر سیمین آذری و همکاران، نسل فردا

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1- دانش خانوده احمد احمدی و همکاران – انتشارات سمت

2- جمعیت و تنظیم خانواده مریم صفرنواده و همکاران، انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

 

مقدمات آمار زیستی 

1- اصول و روشهای آمار زیستی دانیل مترجم محمد تقی آیت اللهی ناشر امیرکبیر، تهران

2- روشهای آماری و شاخص های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران

3- بهداشت عمومی راهنمای واکسیناسیون (آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت کتاب جامع بهداشت عمومی (آخرین چاپ) انتشارات ارجمند

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی , دانلود جزوه مقدمات آمار زیستی، دانلود جزوه جمعیت و تنظیم خانواده، دانلود جزوه مبانی اکولوژی انسانی

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت :

اقتصاد خرد

1- نظریه اقتصاد خرد / چارلز فرگوسن جلد اول چاپ پنجم و جلد دوم آخرین چاپ

 

 

اقتصاد کلان

1- اقتصاد کلان / روجر درنبوش و استانلی فیشر، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان انتشارات سروش، چاپ سوم، تهران، آخرین چاپ

 

 

اقتصاد سلامت

1-مبانی اقتصاد بهداشت و درمان / سعید آسف زاده-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین – چاپ اول 1382

2-اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه / سوفی ویتر و دیگران . ترجمه: ابوالقاسم پور رضا-تهران انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – چاپ اول 1383

3- اقتصاد سلامت( اصول و جریان منابع) / ترجمه دکتر محمود نکویی مقدم و همکاران؛ انتشارات وزارت بهداشت

4-اقتصاد مراقبت سلامت / تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

 

 

آمار و آمار حیاتی

1- اصول و روشهای آمار زیستی / دانیل(Daniel w) مترجم: محمد تقی آیت اللهی ناشر امیرکبیر تهران

2- روشهای آماری و شاخص های بهداشتی / دکتر کاظم محمد و همکاران

 

 

ریاضی

1- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن / محمد حسین پور کاظمی – نشر نی- جلد اول، چاپ دهم – جلد دوم، چاپ پنجم

 

سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی

1- سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2 /  ابراهیم صدقیانی؛ تهران؛ انتشارات جهان رایانه؛ آخرین چاپ

2- مدیریت بهداشت و درمان / سعید آسف زاده و عزیز رضاپور؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز چاپ اول 1385

3- درباره مدیریت خدمات بهداشتی / مک ماهان، رزماری، ترجمه: علی کشتکاران و سیدعلیرضا آیت اللهی – انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز- چاپ سوم 1385

4- بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟ / ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران-انتشارات جهاد دانشگاهی

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، جزوات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوه اقتصا خرد، دانلود جزوه اقتصاد کلان، دانلود جزوه آمار، دانلود جزوه آمار حیاتی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهد اشت، سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد پزشکی، جزوات آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کنکور کارشناسی ارشد
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA ) وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA ) وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA ) :

اصول مدیریت

1- مبانی مدیریت استیفن رابینز و دیوید دی سنزو ترجمه سید محمد اعرابی و همکاران انتشارات پژوهشهای فرهنگی چاپ سوم 84

2-سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل تالیف مهدی ایران نژاد پاریزیو پرویز ساسان گهر انتشارات موسسه علوم بانکداری چاپ نهم 85

 

روشهای آماری

1- اصول و روشهای امار زیستی – دانیل مترجم: محمد تقی ایت اللهی انتشارات امیرکبیر

2- - روشهای اماری و شاخصهای بهداشتی تالیف دکتر کاظم محمد و همکاران

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی گوردیس مترجم: دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکویی نایینی انتشارات گپ

 

اقتصاد بهداشت

1- مبانی اقتصاد بهداشت و درمان دکتر سعید اصف زاده دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1382

2- اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه سوفی ویتر و همکاران ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا موسسه اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - تهران 83،

3- اقتصاد مراقبت سلامت - دکتر فربد عبادی فرد آذر

 

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

1- اصول و کلیات خدمات بهداشتی درمانی –تالیف دکتر تیمورآقا ملایی زیر نظردکتر حسن افتخاراردبیلی، انتشارات اندیشه رفیع، 88

 

2- فصول 1و2 گزارش جهانی سلامت سال2000-نظام های سلامت –ارتقای عملکرد ، انتشارات سازمان جهانی بهداشت ، نسخه انگلیسی در پیوند زیر موجود است

/http://www.who.int/whr/ 2000 /en

ترجمه فارسی آن توسط موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ در سال 82 منتشر شده بود.

3- گفتارهای زیر از کتاب جامع بهداشت عمومی به روز شده سال 91 از طریق سایت

/http://www.elib.hbi.ir/public-health-ebook/public-health-index 1 .htm

قابل دسترس میباشد:

فصل 2:گفتارهای 3و4 :پیوست 1از جلد 1 تحت عنوان آشنایی با پزشک خانواده که در صفحه خانگی بلافاصله پس از فصل 6 کتاب قرار گرفته است . فصل 7 : گفتارهای 1و3 فصل 14:گفتارهای 1و2و3و5و7و8

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی , دانلود جزوه نظام سلامت و برنامه های جاری آن، دانلود جزوه اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه روشهای آماری

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی :

مبانی اپیدمیولوژی

1-اصول اپیدمیولوژی مازنر- مترجم: دکتر ناصری و دکتر ملک افضلی، نشر دانشگاهی

2-درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، (جلد 1 و 4)، ترجمه دکتر شجاعی تهرانی

3- اپیدمیولوژی گوردیس، مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نائینی- ویرایش چهارم-انتشارات گپ- سال 1389

 

مقدمات آمار زیستی

1- روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی، دکتر محمد و دکتر ملک افضلی

 

اصطلاحات پزشکی

1-فرهنگ جامع همه گیر شناسی(فرهنگ اپیدمیولوژی دکتر ناصری)، دکتر کیومرث ناصری- ویرایش اول- انتشارات گ-سال 1389

 

بهداشت عمومی

1-راهنمای واکسیناسیون(آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت

2-کتاب جامعه بهداشت عمومی(آخرین چاپ)، انتشارات ارجمند

 

اپیدمیولوژی بیماریها

1-راهنمای کنترل بیماریهای واگیردار در انسان، ترجمه دکتر حسین صباغیان-ویرایش نوزدهم-انتشارات گپ-1389

2-مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران-جلد اول(بیماریهای واگیر دار) ، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1392

 3-مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران- جلد دوم(بیماریهای غیر واگیر)، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1393

 4-مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران- جلد سوم(بیماریهای غیر واگیر)، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1393

 

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، جزوات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار زیستی، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت


تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰


www.sanjeshetakmili.com


منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 آموزش بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 آمار زیستی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 آموزش پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 اپیدمیولوژی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 اتاق عمل

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 اقتصاد بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ارگونومی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 اکولوژی انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 انفورماتیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ارزیابی فناوری سلامت HTA) )

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 بینائی سنجی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 بهداشت روان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 برنامه‌ریزی‌یادگیری‌الکترونیکی‌در علوم‌پزشکی‌

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 تاریخ علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 تکنولوژی‌تصویربرداری‌مغناطیسیMRI))

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 تکنولوژی گردش خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 رفاه اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 سلامت و رسانه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 سلامت سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 شنوایی شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم تشریحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم و صنایع‌غذایی (کنترل‌کیفی‌و بهداشتی)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 فیزیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 فیزیولوژی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 فیزیوتراپی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 فیزیوتراپی ورزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 فناوری اطلاعات سلامت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 کاردرمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 گفتار درمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مهندسی بهداشت محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مددکاری اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مدیریت توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مهندسی پزشکی (زیست مواد)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مهندسی بهداشت حرفه‌ای

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مدیریت‌سلامت، ایمنی‌و‌محیط‌زیست (HSE)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 میکروب شناسی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 نانوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 بیوشیمی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 زیست فن آوری پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ژنتیک انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ایمنی شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 خون‌شناسی‌آزمایشگاهی‌و بانک‌خون(هماتولوژی)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 قارچ شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 میکروب شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ویروس شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 انگل شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 روان پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری داخلی و جراحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری سلامت جامعه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری کودکان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری نظامی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری اورژانس

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری مراقبت‌های ویژه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 پرستاری سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمتقربه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم بهداشتی در تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 مشاوره در مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 سم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 شیمی دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 علوم داروهای پرتوزا

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 نظارت بر امور دارویی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰


www.sanjeshetakmili.com
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

 پکيج پروفيشنال قبولی در آزمون دکتری سراسري سال ۹۵ ویژه کلیه داوطلبان

این پکيج پروفيشنال، ۱۰۰% گارانتی اثربخشی دارد.

 

بدنبال استقبال چشمگير داوطلبان از پک حرفه اي قبولي در آزمون دکتري آزاد ۹۵ و فروش بيش از ۱۰۰۰ پکيج حرفه اي و به دنبال درخواست داوطلبان آزمون دکتري سراسري ۹۵ اينک محصول جديد پکيج پروفيشنال قبولي در آزمون دکتري سراسري ۹۵ سنجش اميرکبير با ويرايش جديد و ويژه آماده ارسال براي داوطلبان دکتري سراسري ۹۵ مي باشد.


شامل:
۱-دفترچه سوالات ۹۴ دکتری سراسري با جواب کليدي

۲ - تکنیک تریز و اجرای آن توسط داوطلب روي دفترچه تا زمان کنکور دکتري۹۵

۳ - تکنیک مدیریت زمان (+,x,-) سرجلسه کنکور دکتري ۹۵ جهت دستیابی به نتیجه حداکثر در زمان حداقل

۴- واقعيت هاي ضريب پنهان در قبولي آزمون دکتري ۹۵

۵- تکنیک پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی(عمومي و تافل) جهت کسب حداقل ۳۰ درصد با توجه به ضریب پنهان آن به همراه فايل صوتي

۶- تکنیک پاسخگویی به سوالات هوش و استعداد تحصيلي جهت کسب حداقل ۳۰ درصد با توجه به ضریب پنهان آن به همراه فايل صوتي

۷- نکات حیاتی روز کنکور و سرجلسه کنکور دکترا

۸-اسرار ي که رقبايتان دوست ندارند شما از نحوه آزمون دادن دکتري۹۵ بدانيد.

۹- رموز قبولي در آزمون دکتري ۹۵که مشاوران موسسات کنکور فقط به داوطلبان خود مي آموزند.

۱۰- دلايلي که امسال شما بايد درآزمون دکتري۹۵ قبول شويد.

۱۱- ارائه روشهاي ميانبر حل سوالات رياضي ، آمار و فيزيک (تمام دروس فرمولي) با استفاده از معادلات ابعادي و ديمانسيون

۱۲- فایل صوتی ناگفته های حیاتی آزمون دکتری سراسري ۹۵ از نگاه سنجش امیرکبیر

 

به همراه ارسال رايگان

۱- سوالات زبان عمومي و تافل دکتري سال ۹۳ و ۹۴ با جواب تشريحي

۲- سوالات استعداد تحصيلي دکتري سال ۹۳ با جواب تشريحي

۳- سوالات استعداد تحصيلي دکتري ۹۴ گروه فني و مهندسي با جواب تشريحي

۴- روش هاي تستي و ميانبر حل سوالات تجسمي گروه فني و مهندسي

۵- نمونه سوالاتي از دروس جديد اضافه شده به رشته هاي دکتري سراسري ۹۵

 

 

هديه ويژه ثبت نام کنندگان پکیج پروفیشنال:

شرکت در  آزمون آزمايشي زبان عمومي و تافل و استعداد تحصيلي آنلاين (اینترنتی)سنجش اميرکبير با ارائه کارنامه تحليلي يک هفته قبل از کنکور دکتري سراسري95 از طريق سايت سنجش تکميلي دات کام به طوري که داوطلب خود را به طور کامل با همرشته اي هاي خود(مثلا رشته مکانيک) و هم گروهي هاي خود(مثلا فني و مهندسي) و با تمام گروههاي آزمون دکتري مي تواند مقايسه کند.

 

سوال:آیا نام دیگر این پکیج ،پکیج تضمینی قبولی در آزمون دکتری سراسری است؟ما در جواب می گوییم آدم های معمولی امید و آرزو دارند و بدنبال بسته تضمینی هستند ولی آدم های موفق برنامه و هدف دارند و بدنبال بسته اثر بخش هستن.

همینک تماس بگیرید:به 50 نفر اول ثبت نام کننده  بسته زیر نیز به صورت رایگان ارایه می شود.

بسته اشکالات ویژه زبان انگلیسی که شامل بیش از 110 مورد از لغاتی که از نظر ظاهری شبیه به هم هستند ولی در معنی متفاوت می باشند که این باعث اشتباه داوطلبین میشود.

قیمت : 79 هزار تومان

 برای مشتریان قبلی سنجش امیرکبیر ، با 25 درصد تخفیف : 59 هزار تومان

 
۰۲۱۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین تخفیف ویژه منابع آزمون دکتری آزاد و سراسری 95
بسته های آموزشی آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 با 25 درصد تخفیف
بسته های آموزشی آزمون دکتری دانشگاه سراسری95 با 20 درصد تخفیف
بسته های آموزشی دکتری وزارت بهداشت و کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و وزارت بهداشت  95 با 15 درصد تخفیف در سایت سنجش تکمیلی دات کام
 
 
44031690
سنجش امیرکبیر
تا پایان دیماه 95ارسال توسط سنجش امیرکبیر
پک حرفه ای قبولی در آزمون دکتری آزاد 95 ویژه کلیه داوطلبان
شامل:
1- دفترچه سوالات 93 یا 94 دکتری آزاد
2- تکنیک تریز و اجرای آن توسط داوطلب تا زمان کنکور
3- تکنیک مدیریت زمان سرجلسه کنکور جهت دستیابی به نتیجه حداکثر در زمان حداقل
4- تکنیک پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی جهت کسب حداقل 20 درصد با توجه به ضریب پنهان آن
5- نکات حیاتی روز کنکور و سرجلسه کنکور
6- فایل صوتی ناگفته های حیاتی آزمون دکتری آزاد از نگاه سنجش امیرکبیر
 
این پک حرفه ای 100% گارانتی اثربخشی دارد
 جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید، با 02144031690 تماس بگیرید
 سنجش امیرکبیر، مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد در سراسر کشورارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 94
بازدید دیروز : 57
بازدید هفته : 193
بازدید ماه : 3936
بازدید کل : 602333
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->