منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی :

فیزیک پرتوها

1-فیزیک تشعشع و رادیولوژی ( جونز ) – تالیف دکتر نجم آبادی

2-فیزیک پزشکی تالیف دکتر تکاور و ساغری – پرتوهای یونساز

3- یوشانگ

 

رادیوبیولوژی

1-رادیولوژی برای رادیولوژیست ها – پرفسور اریک هال ترجمه دکتر حسین مزدارانی

2-حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی – دکتر استیفن داود Dvvd – ترحمه دکتر حسین مزدارانی – انتشارات تربیت مدرس

 

ریاضی

1- حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جرج توماس

2- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی لوپی – لیت - هولد

 

بیولوژی سلولی

1- Molecullar cell biology H.Lodish

 

فیزیک عمومی

1- فیزیک هالیدی و فیریک دانشگاهی

 

فیزیولوژی و تشریح

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون

2- فیزیولوژی: شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن دکتر احمد رستمی

3- فیزیولوژی و اناتومی دکتر محمدرضا نیکروش و حسین رضایی

4- The Anatomy & physiology learning system: Editor : Applegate

5-  Illustrated physiology & its companion : Ann-B-Mc Naught

 

آمار

1- روشهای اماری و شاخصهای بهداشتی دکتر کاظم محمد و ذکتر ملک افضلی

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه فیزیک پرتوها، دانلود جزوه رادیوبیولوژی، دانلود جزوه بیولوژی سلولی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (مجموعه علوم آزمایشگاهی 2):

خون شناسی و بانک خون

1-  Essential Hematology / Hoffbrand

2- Clinical Diagnosis / Davidson & Henry

3- Practical Hematology /  Dacie

4- Text Book of Blood Banking and Transfusion Medicine / Sally. V . Rudmann

5- خون شناسی پزشکی / مجتبی طبرستانی: جلد 1 و 2، مشهد نشر سنبله 1388

 

 

 

بیوشیمی

1- Text book of Biochemistry /  Devlin

2-  Biochemistry / Stryer

3-  Principles of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

 

 

 

 

ایمنی شناسی

1- ایمنولوژی / ایوان رویت

2- ایمنولوژی / دکترمحمد وجگانی

3- اصول و تفسیر آزمایش‌های سرولوژی بالینی / دکتر پرویز پاکزاد

4- Medical Immunology / Stites et al

5- Cellular & Molecular Immunology  / Abul K . Abass et al

 

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1- Molecular cell biology / H. Lodish

 و همکاران

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: آزمون کارشناسی ارشد هماتولوژی، منابع آزمون هماتولوژی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد هماتولوژی، دانلود جزوه خون شناسی، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه ایمنی شناسی، دانلود جزوه زیست سلولی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد هماتولوژی، کنکور کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد پزشکی، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کنکور کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی:

زیست شناسی عمومی

1- مبانی زیست شناسی(زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری) / ابوالقاسم امین(1391)- چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر

2- زیست شناسی عمومی / هیئت مولفان – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ

3- جانور شناسی عمومی  مهره داران / طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی(1391)، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران

4- کتاب جانور شناسی مهره داران / محمد درویش- آخرین چاپ

5- Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al(2010) Campbell Biology, 9th ed. Benjamin Cumminings

 

حشره شناسی عمومی

1- Snodgrass R.E.1993. Principles of insect morphology

2- Borror , D. J. et al 2011. An introduction to the study of Insects

3- Service M. 2012. Medical Entomoloy for students, 5th Edition

 

 

 

شیمی عمومی

1- شیمی عمومی با نگرش کاربردی(3 جلد) / اسمیت، اسموت، ترایس- ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی، دکتر علی سیدی و دکتر منصور عابدینی آخرین چاپ

2- مبانی شیمی آلی / جان مک موری – ترجمه دکتر مهدی بکاولی و دکتر مجید هروی آخرین چاپ

شیمی عمومی /  چارلز مورتیمر

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانلود جزوه زیست حشره شناسی، دانلود جزوه حشره شناسی، دانلود جزوه شیمی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی (MRI) وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی (MRI) وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی (MRI) :

تکنیکهای تصویربرداری MRI

1-  Current protocols in magnetic resonance imaging : E.Mark Haache

2-  Handbook of MRI techniques: Westbrook latest edition

3-  MRI parameters and positioning: Moller

 

اصول فیزیکی تصویربرداری MRI

1-  MRI the basics: Ray Hashemi

2-  Essential physics of medical imaging: Bushberg

3-  The physics of clinical MR taught through images: Vai M.Runge

 

آناتومی

 

1-  The anatomy and physiology learning system – editor:Applegate

2-  Illustrated physiology and its companion – Ann – B –Mc Naught

 

فیزیولوژی

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون

2- فیزیولوژی: شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن دکتر احمد رستمی

3- فیزیولوژی و اناتومی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی دکتر محمدرضا نیکروش – حسین رضایی

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی‌ تصویربرداری ‌مغناطیسی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه فیزیولوژی، دانلود جزوه آناتومی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

 44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون:

پرستاری و بیماریهای داخلی جراحی

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

 

 

بیوشیمی

1-Text book of Biochemistry Devlin

2-Biochemistry Stryer

استفاده از کتب فارسی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

 

 

فیزیک پزشکی

1-فیزیک و کاربرد آن در علوم تندرستی-پل پیتز براون- ترجمه پشایی رادو همکاران – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی – آخرین چاپ

2-مبانی فیزیک پزشکی نوشته دکتر محمد علی بهروز و همکاران – انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 1391

 

فیزیولوژی

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون

 

فارماکولوژی

1- ترجمه فارسی کتاب کاتزونگ ترور(آخرین چاپ)

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی، منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیک پزشکی، دانلود جزوه فیزیولوژی تکنولوژی، دانلود جزوه فارماکولوژی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی، جزوات آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، کنکور کارشناسی ارشد، دانلود جزوات دروس کارشناسی ارشد
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی :

بیوشیمی عمومی

1- Principles of Biochemistry

2- Text book of Biochemistry

3- Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

4- Lehninger / Devlin / Stryer

 

شیمی آلی و عمومی

1- شیمی آلی

2- موریسون بوید(کتاب کامل) – کترجم

3- دکتر یاوری

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1- Molecular cell biology / H. Lodish و همکاران

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بیوشیمی، سوالات کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه شیمی آلی، دانلود جزوه زیست شناسی، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد پزشکی، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی، آزمون کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد بینایی سنجی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی :

         

آنومالی دید دو چشمی

1- Clinical Management of Binocular Vision Schieman M – Bruce W 2th edition – Lippincot Williamw & Wilkins 2008.

2-  Pickwell,s Binocular Vision Anomalies (2009) Bruce Evance , Butterworth – Heinemann

فیزیولوژی اپتیک

1-  Geometrical, physical and Visual Optics Micheal P.Keating , ph.D.2th edition, Butterworth – Heinemann 2002.

 

کلیات اپتومتری

1- Primary care in optometry 2007.

 

بیماریهای چشمی

1- Clinical Opthalmology Kanski Jack J 4thedition, Butterworth – Heinemann 2008.

(مباحث ملتحمه ـ پلک ـ قرنیه ـ گلوکوم ـ کاتارکت ـ یوئیت ـ بیماری های عروقی چشم)

 

عدسی تماسی

1- Clinical Manual of Contact Lenses edithed by Bennett – Henty Vintia Allee 2th edition, Lippincot William & Wilkins 2000

 

اپتومتری کودکان

1-  Eye Care for Infant & Young Children Moore Bruce D.Butterwith – Heinemann 1997

2-  Binocular Anomalies Griffing John R Grisham J. David 4th edition, Butterworth – Heinemann 2002 ..

عینک طبی

1- System for ophalmic dispensing Clifford W.Brooks Irvin M Borish 3rd edition – 2007.

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بینایی سنجی  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه عینک طبی، دانلود جزوه اپتومتری کودکان، دانلود جزوه فیزیولوژی اپتیک
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :

میکروبیولوژی مواد غذایی

1-میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن ، جی، ترجمه علی مرتضوی و ضیاء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

2- میکروبیولوژی مواد غذایی ، فریزر ترجمه علی مرتضوی و کاشانی نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

3- میکروبیولوژی مواد غذایی ، ام . آر . ادامز. و ام. اموس ترجمه : سیدعلی مرتضوی و علیرضا صادقی ماهونک ، ناشر انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

4- میکروبهای بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیتهای غذایی و دود رضوپلر انتشارات دانشگاه تهران

 

5-  fundamental food microbiology, Ray.B.CRC. 2004

6-  food borne disease. Cliver,D.O and Riemann, II Academic  press 2002

7-  Detecting pathogens in food. Meekin, M.C CRC.2003

 

شيمی مواد غذايی

1- شيمی مواد غذايی دكتر حسن فاطمی ناشر : شركت سهامی انتشار

2- کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی، دکتر پروانه، انتشارات دانشگاه

تهران

3- food chemistry, Belitz, II.D, Grosh W,Schieberle, P. Springer-veriag Berlin press 2009

 

اصول نگهداری مواد غذايی

1- اصول تكنولوژی نگهداری مواد غذايي ، دكتر حسن فاطمی ناشر : شركت سهامی انتشار

2- عوامل فساد و شرايط نگهداری مواد غذايي در سردخانه دكتر كرامت ا... ايماندل و دكتر عذرا صادق زاده ، ناشر : انتشارات  دانشگاه تهران

 

كليات بهداشت و ايمني مواد غذايی

1- سم شناسی مواد غذایی دکتر چراغعلی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیـه ا...

2- اصول بهداشت مواد غذايي دكتر نوردهر ركنی ، ناشر انتشارات دانشگاه تهران

3- شیر و فرآورده های آن دکتر کریم انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 

4- اصول و روشهای تولید سوسیس و کالباس ،محمدی و حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5-  Environmental Engineering and Sanitation Part: Food protecton (2003) By: J. Salvato N. L , Nemerow and F. J Agardy, Publisher: John Wiley , New York.

6- Meat processing Kerry and Ledward, CRC.2000

7-  Essential of food safety and Sanitation . Third Edition (2003) By: D. Meswane , N. Rue and R. Linton

8-  Food satety Contaminants and Toxins (2003) By. J. P . Dmello

9-  Safety in the agri-food chain.Luming P.A, devlieghere, F. and R Wegningen Academic publisher 2006

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی , دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، دانلود جزوه اصول نگهداری مواد غذایی

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی :

کلیات آموزش پزشکی

1- راهبردها و فنون طراحی آموزشی(هاشم فردانش-انتشارات سمت)

2- فرایند آموزش: فصول 1،3و5 (منصور رضوی - دانشگاه تهران)

3-روشهای اندازه گیری و ارزشیابی: فصول 1و4 (علی اکبر سیف – انتشارات آگاه، آخرین چاپ)

4-راهنمای جامع پژوهش در آموزش پزشکی (ویراستاران: ماندانا شیرازی – هحمد صبوری کاشانی – گروه مولفان مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه تهران آخرین چاپ)

5- (Dent,John.,Harden,Ronald – Livingston Cherchil 2009)

 

مدیریت و پژوهش

1-اصول مدیریت(علی رضائیان – انتشارات سمت، آخرین چاپ)

2- مبانی و اصول مدیریت آموزشی (علاقه بند – نشر روان، آخرین چاپ)

3- روشهای پژوهش در علوم تربیتی (خونی نژاد – انتشارات سمت)4-آموزش و ارزیابی بالینی: آنچه که یک استاد باید بداند(الهه ملکان راد – بهرام عین اللهی – سیدجلیل حسینی – نادر ممتازمنش - دانشگاه تهران)

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی , دانلود جزوه کلیات آموزش پزشکی، دانلود جزوه مدیریت و پژوهش

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت :

آموزش بهداشت وتكنولوژي آموزشي

1- صفاري، محسن و همكاران؛ اصول و مباني آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت. تهران. سماط. 1387

2- شعباني، حسن؛ مهارتهاي آموزشي؛ روشها و فنون تدريس؛ انتشارات سمت. آخرين چاپ

3-  محسني زنوزي هاشم؛ تكنولوژي آموزشي؛ نشر يسطرون. آخرين چاپ

4- احديان؛ مقدمات تكنولوژي آموزشي؛ آخرين چاپ با ضمائم

 

بهداشت عمومي

1-  پارك ك. درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي . ترجمه رفايي شيرپاك و  افتخاراردبيلي . جلد هاي 2و 3و 4

2- راهنماي تغذيه با شير مادر ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3-  نوري محمدرضا . بهداشت مدارس. انتشارات واقفي مشهد. آخرين چاپ

4- حاتمي حسين و همكاران. كتاب جامع بهداشت عمومي . جلد 1 ، فصل3. گفتارهاي 1 تا 3. فصل 8.، گفتارهاي 3 تا 13 و گفتارهاي 16 و 19 جلد 3.فصل 10 گفتار اول ) ايمن سازي). فصل  11،

   گفتارهاي 15 و 18 و 19 و21. فصل 14 ، گفتار12

 

 

 

جامعه شناسي

1-  قرايي امان ا... مباني جامعه شناسي . انتشارات ابجد. آخرين چاپ

2-  گلشني فومني محمد رسول. جامعه شناسي سازمان ها .

3- توسلي غلامعباس . نظريه هاي جامعه شناسي

4-  جامعه شناسي پزشكي ، توكل و آرمسترانگ، چاپ سوم انتشارات حقوقي

 

 

روانشناسي

1-  زمينه روانشناسي هيلگارد انتشارات رشد 1390

2-  كديور پروين. روان شناسي تربيتي . انتشارات سمت . 1390

3-  روانشناسي اجتماعي ، يوسف كريمي ،انتشارات ارسباران، ويرايش سوم، چاپ بيست وهفتم

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، جزوات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه جامعه شناسی، دانلود جزوه روان شناسی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 75
بازدید دیروز : 57
بازدید هفته : 174
بازدید ماه : 3917
بازدید کل : 602314
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->