منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی :

ویروس شناسی

1- Medical Microbiology- Zinsser

2- Medical Microbiology- E. Jawetz

 

مجموعه علوم آزمایشگاهی پزشکی

1- Microbiology- Walker & et al

2- Microbiology- E. Jawetz & et al

3- Zisser Microbiology- Joklike & et al

4- Diagnosis Microbiology- Finegulld (baily & Scott)

5- Microbiology- Murray

 

قارچ شناسی

1- قارچ شناسی پزشکی- دکتر امامی- دکتر کردبچه- دکتر مقدمی- دکتر زینی

2- قارچ شناس پزشکی جامع- دکتر فریده زینی دکتر مهبد- دکتر امامی

3- قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی- دکتر شهلا شادزی

4- Medical Mycology- Rippon

5- قارچ شناسی پزشکی (روشهای عملی)- اوانس و ریچارد سن- ترجمه دکتر خسروی

 

بیوشیمی

1- Principles of biochemistry Lehninger

2- Test book of Biochemistry Devlin

3- Biochemistry Stryer

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سر فصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بلامانع است.

 

ایمنی شناسی

1- ایمنولوژی- رویت

2- ایمنولوژی- دکتر وجگانی

 

تک یاخته شناسی

1- Medical Parasitology- Markell and Voge

2- Basic Clinical Parasotology- Neva F.A. & Brown H.W.

3- بیماری های انگلی در ایران- دکتر اسماعیل صائبی

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه تک یاخته شناسی، دانلود جزوه ایمنی شناسی، دانلود جزوه بیوشیمی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی:

بیوشیمی عمومی

1- Principles of Biochemistry / Lehninger

2- Text book of Biochemistry /Devlin

 

 

زیست شناسی

1- زیست شناسی عمومی / هیئت مولفان

2- مبانی زیست شناسی – زیست شناسی سلول رده بندی جانوری / ابوالقاسم امین – انتشارات امیر کبیر

 

شیمی عمومی

1- General Chemistry / چارلز مورتیمر

 

داروشناسی

1- فصل 1 (مقدمه) و فصل 2 (رسپتورهای داروها و فارماکودینامی) از کتاب داروشناسی پایه و بالینی نوشته Katzung و همکاران از انتشارات McGraw-Hill (آخرین چاپ)

 

سم شناسی

1- فصل 2(اصول سم شناسی) و فصل 3 (ارزیابی خطر) از کتاب سم شناسی قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی از انتشارات

2- دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ سال 1386

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه داروسازی ، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه زیست شناسی، دانلود جزوه شیمی سم شناسی، دانلود جزوه داروشناسی، دانلود جزوه سم شناسی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد سم شناسی، دانلود منابع کارشناسی  ارشد سم شناسی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، آزمون کارشناسی کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری :

پرستاری داخلی و جراحی

1- Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2- Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7th. ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3- Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

پرستاری کودکان

1- Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

 

پرستاری بهداشت جامعه

1-  Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

2-  Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3- پارک ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی – مولفان جی . ای . پارک . ک . پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی – ویرایش هفدهم –تهران : سماط ، آخرین ویرایش

4- برنامه و راهنمایی ایمن سازی (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

 

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1-  Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

2-  Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

 

مجموعه پرستاری

1-  Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5th . ed . – St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

2-  Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی، دانلود جزوه پرستاری کودکان، پرستاری بهداشت جامعه
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط وزارت بهداشت

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط :

آب و فاضلاب

1- Chemistry for Environmental engineering and science / Sawyer & Mccarty / MCGraw-Hill-USA

2- Environmental Pollution control microbiology ( civil and environmental Engineering) / Mckinney, / Marcel Dekker,Inc.USA

3- Fluid mechanics, / Streeter and wylie / MCGraw-Hill-USA

4- Water Quality and Treatment / AWWA / American Water Works Association

5- Wastewater Engineering / Metcalf & Eddy / MCGraw-Hill-USA

6- Water and Wastewater Technology / Hammer / Prentice Hall.USA

7- Industrial water pollution control / Eckenfelder / MCGraw-Hill-USA

 

آلودگی هوا و کنترل آن

1- Air pollution, an introduction 2002 /  Jeremy colls. /  E&FN Spon

 

مواد زائد جامد

1- Handbook of solid waste management, / Tchobanglous,Frank Kreith /  MCGraw-Hill-USA

 

کلیات بهداشت محیط

1- "Environmental engineering" / Salvato . J.A / Johnwiley & Sons Inc.USA

 

www.sanjeshetakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانلود جزوه آب و فاضلاب، دانلود جزوه آلودگی هوا، دانلود جزوه مواد زائد، دانلود جزوه کلیات بهداشت، دانلود سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)  وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

 

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

 44031690

 سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریح(آناتومی):

بافت شناسی

1- بافت شناسی پایه / Janquera(آخرین چاپ)

2- بافت شناسی / دکتر جعفر سلیمانی راد

3- بافت شناسی دهان و دندان / Tenkate(آخرین چاپ)

 

زیست شناسی سلولی

1- Molecular Cell Biology / H.Lodish و همکاران

 

جنین شناسی

1- Langman , Moore و کتابهای جنین شناسسی پزشکی معتبر فارسی که با دو مرجع انگلیسی فوق مطابقت داشته باشند.

 

تشریح عمومی

1- Graym΄s anatomy و کلیه کتابهای معتبر فارسی که توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسیده اند و با مرجع انگلیسی فوق مطابقت نمایند و همچنین سایر کتب انگلیسی با منشاء Grays

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد آناتومی، آزمون کارشناسی ارشد آناتومی، آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود جزوات کارشناسی ارشد آناتومی، دانلود جزوه بافت شناسی کارشناسی ارشد آناتومی،دانلود جزوه زیست سلولی، درس زیست سلولی آناتومی، دانلود جزوه جنین شناسی، دانلود جزوه تشریح عمومی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آناتومی،منابع کارشناسی ارشد آناتومی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی :

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

1-  Clark WW, Ohlemiller KK. Anatomy and physiology of Hearing for

2- Audiologists. Singular; 1st edition, 2007/3

Michael Gleeson et al. Scott-Browns Otolaryngology. 7th edition. Edward Arnold publisher; 2008, volume 3. Part 19, chapter 227. pp. 3147- 3158 and chapter 230. pp. 3207- 3245.

 

شنوایی شناسی تشخیصی

1- Katz J. Handbook of clinical audiology. Lippincott Williams & Wilkins. 6 Rev Ed edition 2009

2-  Roeser RJ. Valente M, Hosford-Dunn H. Audiology : Diagnosis. Thieme Medical Publisher ; 2nd edition 2007

 

شنوایی شناسی توانبخشی

1-  Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher;2001

2-  TYe- Murray N. Foundation of Aural Rehabilitation. Singular publication 2004

3-  Katz J. Handbook of clinical Audiology, Lippincott Williams & Wilkins, 6 Rev Ed edition 2009

 

شنوایی شناسی کودکان

Northren JL. Downs MP. Hearing in children.lippincott Williams & Wilkins 5 th edition 2002

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه شنوایی شناسی توانبخشی، دانلود جزوه آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (مجموعه علوم آزمایشگاهی 1) :

ژنتیک(پایه، مولکولی، پزشکی و انسانی)

1- اصول ژنتیک پزشکی امری(Emery)

2-  ترجمه و تاليف دكتر محمدرضا نوري دلوئي -ويرايش چهاردهم چاپ نخست)چاپ هفتم پياپي( برگزيده كتاب فصل 1386 وبرگزيده تقدير –1388، جمهوري اسلامي ايران انتشارات جامعه نگر

3- ژنتیک مولکولی پزشکی (در هزاره سوم) جلد 1 و 2

4- تالیف: دکتر محمدرضانوری دلویی –انتشارات سامر- سال 1388 (کتاب برگزیده فصل، 1388 و برگزیده کتاب سال 1389 جمهوری اسلامی ایران)

5- Medical Molecular Genetics

6- (Oxford university press- Oxford) Last edition

7- Principles of Genetics

8- Hoffee, Patrica A.Last edition

 

بیوشیمی

1- Principles of Biochemistry / Lehninger

2- Text book of Biochemistry / Devlin

3- Biochemistry / Stryer

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1- Molecular cell biology

2- H. Lodish و همکاران

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانلود جزوه آب و فاضلاب، دانلود جزوه آلودگی هوا، دانلود جزوه مواد زائد، دانلود جزوه کلیات بهداشت، دانلود سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت،کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد پزشکی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد سلامت و رسانه وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه :

اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

1- اپیدمیولوژی گوردیس مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نائینی – انتشارات گپ

2- اصول و روشهای آمار زیستی دانیل (Daniel w) مترجم : محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر ، تهران

3-روشهای آماری و شاخص های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران

 

زبان و ادبیات فارسی

1-راهنمای ویراتستاری و درست نویسی نوشته ی دکتر ذوالفقاری،نشر علم

2- آیین نگارش مقاله علمی – پژوهشی از دکتر محمود فتوحی ، انتشارات سخن

 

نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی

1- How to write a paper, George M. Hall, 4th edition BMI publishing

 

 

 

 

زبان عمومی

1-  Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA / Thompson. 2008.

2-  KIRN, e. and Hartman, P. Interaction / Reading. McGraw-Hill. 2007.

3-  Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).

4-  Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5-  Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6-  Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

 

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه ، دانلود جزوات کارشناسی ارشد سلامت و رسانه  ، دانلود سوالات کارشناسی ارشد سلامت و رسانه ، کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانلود منابع کارشناسی ارشد بهداشت، کارشناسی ارشد علوم پزشکی، منابع کنکور کارشناسی ارشد، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات  کارشناسی ارشد پزشکی, دانلود جزوه زبان و ادبیات فارسیف دانلود جزوه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (مجموعه علوم آزمایشگاهی 1) :

بیولوژی سلولی و ملکولی

1- Molecular cell biology / H.Lodish

وهمکاران

 

 

بیوشیمی

1-Text book of Biochemistry- Devlin

2- Biochemistry- Stryer

3- Principles of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

 

 

 

 

میکروبشناسی

1- Microbiology / Walker & et al

2- Microbiology / Jawetz & et al

3- Zinsser Microbiology /  Jokike & et al

4- Diagnostic Microbiology / Finegulld (Baily & scoit

5- Microbiology  / Murray

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، جزوات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانلود جزوه سلولی ملکولی، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه میکروبشناسی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی ارشد، دانلود جزوات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، آزمون کارشناسی ارشد، جزوات آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

قبولی در یک ماه با منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

ورود به کارشناسی ارشد به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

4- منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

12- سوالات متداول کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

 

www.sanjeshEtakmili.com

 44031690

سنجش امیرکبیر

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور

2- احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور

3- روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری جوزف گال ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت

4- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد دکتر عباس بازرگان

5- رگرسیون چند متغییره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پدهاورز ترجمه دکتر حسن سرایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

آسیب شناسی روانی

1- آسیب شناسی روانی جلد 1 و 2 تالیف دکتر حمید شمسی پور

2- خلاصه روانپزشکی سادوک و سادوک آخرین ویراست

 

نظریه های شخصیت

1- نظریه های شخصیت تالیف فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی

 

نظریه های رواندرمانی

1- کاربست مشاوره و رواندرمانی تابف کری ترجمه سید محمدی

 

ارزیابی روانشناختی(مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی)

1- راهنمای سنجش روانی جلد 1 و 2 تالیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسین پاشاشریف

2- مصاحبه تشخیصی جلد 1 آتمر و آتمر

 

روانشناسی عمومی و رشد

1-زمشنه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی

2-روان شناسی رشد جلد 1 و 2 لورابرک یحیی سید محمدی

 

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

1-روان شناسی فیزیولوژیکی جیمز کالات یحیی سید محمدی

2- مقدمه نوروپسیکولوژی تالیف داود معظمی

3- خلاصه روانپزشکی سادوک و سادوک آخرین ویراست

 

روانشناسی بالینی

1-روان شناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت

 

 

www.sanjeshEtakmili.com

44031690

 سنجش امیرکبیر

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد روانشناسی، دانلود جزوه آمار روانشناسی، دانلود جزوه آسیب شناسی روانی، دانلود جزوه نظریه شخصیت، دانلود جزوه روانشناسی عمومی،جزوات آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد،کارشناسی ارشد علوم پزشکی، دانلود رایگان جزوات روانشناسی، دانلود سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 86
بازدید دیروز : 57
بازدید هفته : 185
بازدید ماه : 3928
بازدید کل : 602325
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->