منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

منابع آزمون دکتری سراسری الهیات (2113)

 

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری الهیات (2113) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری سراسری علوم تربیتی (2111)

 

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری علوم تربیتی (2111) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی (2109)

 

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی (2109) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری سراسری مدیریت (2107)

 

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری مدیریت (2107) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری حقوق سراسری 2105

 

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری حقوق سراسری 2105 کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری سراسری علوم تاریخی (2103)

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم... برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری علوم تاریخی (2103) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری سراسری علوم جغرافیایی (2101)

ورود به دکتری سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم...

برای مشاهده منابع روی منابع آزمون دکتری سراسری علوم جغرافیایی (2101) کلیک کنید.
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری سال ۹۵
بارگذاری پاسخ و سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵، در روزهای اولیه بعد از این آزمون.
این آزمون در گروه‌های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، زبان و دامپزشکی برگزار شد .

 

 

داوطلب گرامی، پس از آماده شدن سوالات کنکور دکتری سراسری 95، لینک دانلود فعال خواهد شد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه علوم انسانی
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم جغرافیایی (جغرافیا) 2101
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم اقتصادی 2102
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم تاریخی (تاریخ) 2103
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی 2104
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 حقوق 2105
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم سیاسی 2106
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مدیریت 2107
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 حسابداری 2108
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علم اطلاعات و دانش شناسی ‌(کتابداری) 2109
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 فلسفه 2110
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم تربیتی 2111
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مشاوره 2112
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 الهیات 2113
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 روانشناسی 2114
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم ارتباطات 2115
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 باستان شناسی 2116
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 تربیت بدنی 2117
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان و ادبیات فارسی 2118
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان و ادبیات عرب 2119
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 محیط زیست - برنامه ریزی 2120

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه علوم پایه
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم زمین (زمین شناسی) 2201
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 شیمی 2202
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زیست‌شناسی گیاهی 2203
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زیست‌شناسی جانوری 2204
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی 2205
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم ریاضی 2206
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم کامپیوتر 2207
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 آمار 2208
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 فیزیک 2209
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 ژئوفیزیک 2210
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 هواشناسی 2211
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم شناختی 2212

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه فنی مهندسی
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی برق 2301
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی عمران 2302
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی عمران نقشه برداری 2303
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی مکانیک 2304
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی هوافضا 2305
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی معدن 2306
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی پلیمر 2307
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی پزشکی 2308
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی صنایع 2309
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی نفت 2310
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی شیمی 2311
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی کامپیوتر 2312
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی مواد و متالوروژی 2313
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی نساجی 2314
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی هسته‌ای 2315
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی محیط زیست 2316
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی سیستم های انرژی 2317
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی دریا 2318
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 فناوری نانو 2319

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 محیط زیست 2401
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی 2402
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم و مهندسی صنایع غذایی 2403
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی 2404
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم خاک 2405
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زراعت و اصلاح نباتات 2407
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم باغبانی 2408
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 علوم دامی 2409
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گیاه پزشکی (بیماری شناسی گیاهی) 2410
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مجموعه چوب و جنگل 2411
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مجموعه شیلات 2412
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان 2413

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه هنر
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مدیریت پروژه 2501
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 معماری 2502
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 شهرسازی 2503
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 پژوهش‌هنر 2504
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مرمت آثار و اشیای تاریخی 2505
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 2506

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه دامپزشکی
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 دامپزشکی 2701

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 گروه زبان
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان فرانسه 2801
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان روسی 2802
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان آلمانی 2803
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان انگلیسی 2804
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان شناسی همگانی 2805
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری 95 زبان های باستانی ایران 2806

کلمات کلیدی:
دکتری, دکتری ۹۵, دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۵, دانلود پاسخنامه آزمون دکتری ۹۵, سازمان سنجش, کلید اولیه دکتری, پاسخنامه دکتری نیمه متمرکز دکتری ۹۵, پاسخنامه دکترا سراسری ۹۵, دانلود پاسخ کلیدی دکتری ۹۵ رشته , دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۵, دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۵ رشته , سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۵, سوالات کنکور دکتری, پاسخنامه سوالات کنکور دکتری, کنکور دکتری ۹۵, کنکور سراسری دکتری ۹۵
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 80
بازدید دیروز : 57
بازدید هفته : 179
بازدید ماه : 3922
بازدید کل : 602319
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->